11 december 2012

Er is in het verleden al veel over gesproken, maar nu gaat het toch echt gebeuren. Op 10 april 2013 is de nieuwe EN 16005 regelgeving in werking getreden. De invoering van deze regelgeving heeft gevolgen voor de gehele automatische deuren markt. Daarom zal dit nieuwsitem geheel in het teken staan van de EN 16005.

Wie doen er aan mee?

De EN 16005 regelgeving is van kracht in alle landen met een CEN lidmaatschap. Dit zijn de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Wat houden de nieuwe regels in?

De nieuwe regelgeving verscherpt en vervangt bestaande regelgeving omtrent de gebruiksveiligheid van automatische deuren voor personentoegang, in vluchtroutes en voor automatische brand(werende)deuren. Tourniquets, schuif- en draai, balans- en vouwdeuren die horizontaal bewegen dienen daarom, naast andere, reeds bestaande, regelgeving, voortaan ook te voldoen aan de EN 16005.

De norm EN 16005 geldt voor alle nieuwe installaties na 10 april 2013. Automatische deuren die geïnstalleerd zijn vóór de officiële documentatie van het CEN gepubliceerd werd op 10 oktober 2012 vallen niet onder de nieuwe regelgeving.

Belangrijk om te weten is dat EN 16005 geen vervangende, maar een nieuwe Europese standaard is. Nationale normen, regelgeving, indien in conflict met de nieuwe regelgeving, moeten daarom uiterlijk 10 april 2013 zijn ingetrokken en worden vervangen door de EN 16005.

Wat wordt er van u verwacht?

 • Nieuwe installaties moeten volledig voldoen aan de EN 16005
 • Tijdens de verkoopfase van de nieuwe installatie moet een risico- analyse gedaan worden waarvan de uitkomsten belangrijk zijn voor de uiteindelijke uitvoering van de automatische deur(en) en veiligheidsaccessoires
 • De ingebruikname van de deur moet gedaan worden tesamen met de gebruiker van de deur en die moet alle functies van de deur goedkeuren
 • Bij de deur moeten duidelijke handleidingen geleverd worden die qua inhoud moeten voldoen aan de in de EN 16005 omschreven details
 • De aandrijving en accessoires moeten van merknaam en type- nummer voorzien zijn, dit in verband met ‘traceability’ van de fabrikant en installateur
 • Er moet een lijst met de veiligheidsfuncties en veiligheids-producten bij de deur aanwezig zijn. Deze moeten duidelijk omschreven zijn.
 • Er moet regelmatig onderhoud aan de deur plaatsvinden, minimaal een keer per jaar, en dit moet door een officieel onderhoudsbedrijf gebeuren
 • Bestaande installaties moeten tijdens de officiële onderhoudsbeurten nauwkeurig worden bekeken en daar waar nodig moet via een risico analyse de klant aangeboden worden om de deur qua veiligheid te updaten naar de EN 16005

Concrete gevolgen voor veiligheidssensoren

Een zeer belangrijke eis in de EN 16005 is dat de veiligheidssensoren en de deurautomaat in een constante verbinding met elkaar zijn, dit wordt bewerkstelligd door een testsignaal dat vanaf de deurautomaat wordt verzonden naar de sensor waarna de sensor het testsignaal beantwoord. Het testsignaal wordt verzonden voor iedere sluitbeweging van de deur.

Wat zijn de eventuele consequenties voor u?

Striktere regels hebben vaak veel consequenties. Zo ook in het geval van de EN 16005. Wanneer de nieuwe en bestaande gerelateerde regelgeving niet in acht wordt genomen tijdens de installatie en gaat er wat mis na ingebruikname, aanwijsbaar door nalatigheid van uw kant als fabrikant of installateur, dan bent u officieel aansprakelijk. We willen dan ook sterk benadrukken hoe belangrijk het is de EN 16005 nauwgezet te bestuderen en daar waar nodig intern uw mensen te instructies te geven.

Wat valt niet onder de EN 16005?

Er zijn situaties waar de nieuwe regelgeving geen invloed op heeft. Deze uitzonderingen staan hieronder genoemd: verticaal bewegende deuren; liftdeuren; deuren op voertuigen; automatische deuren en/of poorten die voornamelijk bedoeld zijn voor transport van of toegang tot goederen; deuren die gebruikt worden in industriële processen; scheidingswanden; deuren buiten het bereik van mensen (zoals machinebeveiligingshekwerk); road blocks en slagbomen; draaikruisen voor beveiliging; deuren op een platform (trein, bus, metro station) Voor bovenstaande situaties bestaat reeds individuele regelgeving.

Wat doen wij?

OPTEX biedt u een grote verscheidenheid aan producten die voldoen aan de EN 16005, certificaten inbegrepen. Nieuwe producten zullen ook voldoen aan de EN 16005, indien deze bestemd zijn voor gebruik in de bij de CEN aangesloten landen. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben met betrekking tot de EN 16005, aarzel dan niet op contact met ons op te nemen.

Belangrijke data en informatie

 • De EN16005 is officieel goedgekeurd op 10 augustus 2012
 • De regelgeving wordt vertaald naar de drie officiële CEN talen ( Duits, Frans en Engels)
 • Vanaf 10 oktober 2012 is de regelgeving beschikbaar gesteld voor verkoop in alle Europese talen
 • Voor 10 januari 2013 moeten de nieuwe regels zijn aangekondigd in elke Europees CEN land
 • Alle lokale normeringen (bv. BS7036, DIN18650) die in conflict zijn met de nieuwe normering dienen te worden terug getrokken voor 10 april 2013
 • Na 10 april 2013 is het verplicht binnen de Europese CEN landen, voor alle nieuw te installeren automatische deuren voor voetgangers, om te voldoen aan de nieuwe norm

Compliant Optex sensors

Sliding doors:

OA-Axis T, OAM-DUAL T, OA-Presence T

Swing doors:

OA-Edge T