Het (ongemerkt) volgen van een geautoriseerd persoon door iemand zonder dezelfde bevoegdheden comprimeert de veiligheid die juist zou moeten worden gewaarborgd door een toegangscontrolesysteem. Tailgating kan leiden tot het verlies van (intelectuele) eigendom(men) en de veiligheid van medewerkers op het spel zetten. De Optex Accurance 3D analyseert de toegangssluis en detecteert het aantal mensen dat zich in de sluis bevindt.

Recent onderzoek door Boon Edam concludeert het volgende:

  • De meerderheid van de respondenten gelooft dat het aantal schendingen van de beveiliging wegens meelopen constant is gebleven of is gestegen.
  • 85% van de respondenten gaf toe meeloopincidenten niet bij te houden.
  • Ruim 70% van de respondenten denkt momenteel kwetsbaar te zijn voor schendingen van de beveiliging wegens meelopen.
  • Meer dan 50% van de geënquêteerden denkt dat de kosten van een schending wegens meelopen variëren van $ 150.000 tot onbetaalbaar.

De risico's van tailgating zijn:

  • Verlies van bedrijfseigen hardware
  • Eigendomsverlies
  • Verlies van intellectueel eigendom
  • Risico voor persoonlijke veiligheid
  • Risico op onnauwkeurige berekening van het aantal personen