Strojenie aktywnych barier podczerwieni

SL

Doskonała synchronizacja nadajnika z odbiornikiem to podstawa optymalizacji działania aktywnych barier podczerwieni. Uzyskanie maksymalnego poziomu energii wiązki docierającej do odbiornika wymaga cierpliwości i uwagi oraz bywa czasochłonne. Bariery OPTEX wyposażone zostały w narzędzia pozwalające na uzyskanie doskonałego zestrojenia układu przy jednoczesnej oszczędności czasu. Po wstępnym zestrojeniu nadajnika i odbiornika – co ułatwia wizjer snajperski serii SL – zaleca się precyzyjne strojenie przy użyciu woltomierza podłączonego do odbiornika. Umożliwi to jak najlepsze funkcjonowanie wiązek.

Oto szczegółowy poradnik strojenia wiązek, opracowany przez nasz zespół techniczny:

1. Ustaw zakres woltomierza na 5 do 10 V DC.

  2. Podłącz dodatnią sondę woltomierza do zacisku (+), a ujemną sondę do zacisku (-) złącza kontrolnego.

  3. Sprawdź napięcie, aby uzyskać poziom wyjścia kontrolnego wyższy niż „dobry”; w idealnej sytuacji powinno ono osiągnąć „idealny” poziom zestrojenia.

  Beam Tech Tip PL

  Czujki z aktywnymi wiązkami

  Dobry poziom wyjścia kontrolnego
  (dla minimalnych prawidłowych parametrów działania)

  Idealny poziom wyjścia kontrolnego (dla najlepszych parametrów działania)

  SL-100/200TNR

  2,0 V

  2,8 V

  SL-200/350/650QDM

  SL-200/350/650QDP

  1,5 V

  2,0 V

  SL-200/350/650QN

  3,5 V

  5,0 V

  AX-100/AX-200TF

  2,0 V

  2,5V

  AX-70/130/200TN

  2,5 V

  2,9 V

  Jeśli napięcie spadnie poniżej „dobrego” poziomu wskazanego w powyższej tabeli, należy ponownie przeprowadzić strojenie wiązek.

  4. Wyreguluj wiązki za pomocą pokręteł poziomych i pionowych, sprawdzając poziom odbieranego promieniowania za pomocą wskaźnika LED alarmu na parowanym odbiorniku. W przypadku serii SL miganie wskaźnika LED będzie sygnalizowało poziom dostrojenia (od słabego do idealnego): wolne miganie = dobrze, szybkie miganie = lepiej, ciągłe światło = najlepiej. W serii AX wskaźnik LED świeci się, gdy wiązki są dostrojone i jest wyłączony, gdy wiązki nie są dostrojone. W przypadku modeli AX-TF wskaźnik LED zamiga, sygnalizując zestrojenie wiązek.

   5. W przypadku modelu SL-QDP (dotyczy wyłącznie odbiornika) dostępna jest funkcja dźwiękowego wspomagania strojenia optycznego. Ciągły ton oznacza idealny poziom.

   Chcesz wiedzieć więcej?
   Zapraszamy na WEBINAR! Rejestracja

   Webinar Bariery web2