Optex accurance 3d 250px

Opis produktu

Produkt wycofany

Accurance 3D to system wykrywania nieautoryzowanego przejścia, przeznaczony do zabezpieczenia śluz z dwoma drzwiami i charakteryzujący się wysokim poziomie ochrony. Jest dodatkową warstwą zabezpieczenia w systemie kontroli dostępu, umożliwiającą wejście tylko jednej osoby do śluzy.

Jeśli zaraz za osobą upoważnioną wejdzie osoba nieupoważniona, mamy do czynienia z narażeniem bezpieczeństwa zapewnianego przez system kontroli dostępu. Sytuacja, w której osoba nieuprawniona wchodzi w momencie otwierania drzwi przez osobę uprawnioną podczas jej wchodzenia lub wychodzenia, określana również jako tailgating, może być przyczyną utraty zasobów i własności intelektualnej, a także stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa pracowników. System Accurance 3D jest przeznaczony do analizowania przestrzeni w obszarze śluzy i wykrywania obecności więcej niż jednej osoby.

W skład systemu Accurance 3D wchodzi moduł sterowania i jeden czujnik jednokierunkowy oraz dwa czujniki dwukierunkowe. Sam czujnik składa się z zestawu diod na podczerwień oraz czujnika wykonującego pomiar odległości między wykrytymi obiektami przy użyciu technologii „time of flight”.

Główne funkcje:

  • Analiza współrzędnych X, Y, Z wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze detekcji
  • Topograficzne dane 3D gwarantują wysoką skuteczność
  • Dostęp nie zostanie przyznany wielu osobom lub osobom podejrzanym
  • Działanie niezależne od źródła ciepła czy światła
  • Odbicia lub rozbłyski nie mają wpływu na działanie systemu
  • Jeden moduł sterowania może sterować maks. dwoma czujnikami
  • Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu za pomocą wyjść przekaźnikowych