Ba 1W 165

Opis produktu

BA-1W Uchwyt obrotowy do montażu ściennego

Czujka BX-80NR nie powinna być instalowana w miejscach, gdzie w obszarze detekcji występują przeszkody takie jak wykusze, rynny itp. uniemożliwiające precyzyjne ustalenie zasięgu. Jeżeli nie można usunąć takich przeszkód, zalecene jest użycie uchwytu obrotowego BA-1W.

BA-1W można także zastosować do BX-80N. Należy wtedy zamontować ją razem z opcjonalną podkładką dystansową SP-2.

Wymiary:

[mm]