Optex Fd348R Picture 165Px

Opis produktu

Procesor sterujący (APU) FD348R to system zdalnej detekcji zapewniający najwyższy stopień ochrony przed włamaniami. Jest odporny na próby sabotażu, a dodatkowo wyposażono go w funkcje eliminacji fałszywych alarmów.

Wysokowydajny system alarmowy FD348R zapewnia zdalne wykrywanie w odległości do 20 km od miejsca instalacji procesora sterującego. Ten montowany w szafie typu rack procesor sterujący oferuje dodatkowe funkcje, takie jak integracja XML przez TCP/IP oraz rejestracja wielu stanów alarmowych.

Wyjątkowa wielostrefowa ochrona FD348R umożliwia łączenie stref ogrodzeń i murów. Każdy czujnik FD348R jest kalibrowany niezależnie i konfigurowany pod kątem uzyskania optymalnego poziomu detekcji. Zasięg FD348R obejmuje do pięciu kilometrów. Indywidualne ustawienia zapewniają, że FD348R odfiltrowuje sygnały od czynników niestwarzających zagrożenia, takich jak wiatr, rośliny i zwierzęta, skupiając się na faktycznych zagrożeniach takich jak prawdziwi intruzi.

Łączność zdalna

Opcja IP/XML dodaje do APU FD348R złącze RJ-45, umożliwiające łączność TCP/IP z siecią klienta. Dzięki tej opcji APU może odbierać i wysyłać polecenia, jednocześnie otrzymując na bieżąco informacje o detekcji i wysyłając dane w czasie rzeczywistym do zdalnych stacji monitorujących. Istnieje możliwość zwiększenia zasięgu i elastyczności detekcji włamań za pomocą nawet ośmiu procesorów sterujących FD348R na jeden moduł RK348.

Potwierdzona niezawodność

Cyfrowy procesor sygnału (DSP) zastosowany w serii FD348R pozwala użytkownikom uzyskać system wykrywania włamań odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, wyładowania atmosferyczne, pola magnetyczne i sygnały o częstotliwości radiowej, a rozszerzone możliwości cyfrowego przetwarzania sygnału umożliwiają odfiltrowanie z aktywnego światłowodu sygnałów generowanych przez czynniki niestanowiące zagrożenia, takie jak wiatr, warunki pogodowe oraz niewielkie zwierzęta. Produkowany w USA czujnik FD348R zapewnia maksymalną wydajność i niezawodność systemu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. FD348R wykorzystuje niepodatny na zakłócenia kabel bazowy oraz aktywny światłowód wykrywający ruch i drgania w otoczeniu.

Zastosowanie

  • Budynki
  • Ochrona obwodowa

Właściwości

  • Inteligentne cyfrowe przetwarzanie sygnału
  • Przechowywanie danych z 24 alarmów
  • Odległość między APU a aktywnym światłowodem 20 km
  • Maksymalna długość strefy 5 km