EE4232 Mi

Opis produktu

EE4232M - odbiornik radiowy 868MHz 32 kanały / 12 wyjść typu otwarty kolektor

Odbiorniki INOVONICS stanowią łącza komunikacyjne pomiędzy siecią bezprzewodową, a panelem sterowania. INOVONICS oferuje najwyższą elastyczność przy instalowaniu systemu bezprzewodowego lub dodaniu funkcjonalności bezprzewodowej do już istniejącej instalacji poprzez pomocnicze niezależne nadajniki jedno- lub wielostanowe, przeznaczone dla każdej wielkości lub typu aplikacji.

Dlaczego technologia bezprzewodowa Inovonics jest najlepsza? Komercyjna sieć kratowa Inovonics została specjalnie opracowana do zastosowań komercyjnych, aby zapewnić najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie dla szerokiej gamy aplikacji, wyznaczając zarazem nowe standardy wydajności i niezawodności w bezprzewodowej sieci czujników.

Niezawodność

Nadajnik radiowy Inovonics EchoStream 868 MHz wykorzystuje unikatową technologię przeskoku częstotliwości przez spektrum, aby sprostać wymaganiom coraz bardziej zaszumionego świata komunikacji bezprzewodowej.

Elastyczność

Elastyczność technologii bezprzewodowej jest koniecznością w dzisiejszych dynamicznych środowiskach komercyjnych. Samokonfigurująca się komercyjna sieć kratowa EchoStream pozwala na dostosowanie do zmieniających się planowanych lokalizacji i wymagań w ciągu kilku minut. Uzupełnienie sieci o nowe czujniki trwa nie dłużej niż ich montaż.

Skalowalność

Szkielet technologii EchoStream Commercial Mesh Network stanowią inteligentne wzmacniaki umożliwiające rozszerzenie zasięgu do tysięcy czujników na terenie całych kampusów komercyjnych.

Wskazówka techniczna:
Jak zainstalować nadajnik bezprzewodowy w czujkach OPTEX?

Zastosowanie

  • Budynki
  • Ochrona obwodowa
  • Dom
  • Ogród

Właściwości

  • Obsługa nadajników jedno- i wielostanowych
  • Zgodność z klasą ETSI 1 oraz europejską normą EN50131-1, klasa bezpieczeństwa 2
  • Poziomy dostępu chronione hasłem (użytkownik końcowy, autoryzowany, instalator)
  • Wykrywanie zatorów, monitoruje wszystkie kanały RF pod kątem zakłóceń

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować