Łatwy i ekonomiczny sposób dodania obrazu wideo do monitorowanego systemu alarmowego

Musimy nauczyć się na nowo myśleć o bezpieczeństwie i dostosować się do rzeczywistych potrzeb klienta w tym zakresie. Dzięki Inteligentnemu Systemowi Wideoweryfikacji można stworzyć kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa, które z założenia ma charakter tradycyjny i prewencyjny.

Dzięki rozwiązaniu OPTEX, czujki wykrywające włamanie i przyciski antynapadowe można połączyć z kamerami IP, dając stacji monitorowania alarmów możliwość wizualizacji tego, co spowodowało uruchomienie alarmu. Rozwiązanie składa się z urządzenia IP o nazwie OPTEX Bridge łączącego CCTV z systemem alarmowym oraz z inteligentnego oprogramowania hostowanego w chmurze i dostępnego za pośrednictwem Aplikacji CHeKT / OPTEX. Jest to łatwe, szybkie i dokładne rozwiązanie do kompleksowej weryfikacji wizualnej bez naruszania integralności istniejącego systemu bezpieczeństwa.