Ochrona sklepu przed złodziejami i wandalami; lepsze wyniki dzięki analizie ruchu ludzi i pojazdów

Sklepy i przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwaniami, od bezpieczeństwa po zarządzanie zasobami, w tym pracownikami. W obecnej sytuacji oznacza to również egzekwowanie dystansu społecznego i kontrolowanie przepływu osób. OPTEX oferuje szereg rozwiązań dla handlu detalicznego: od zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych, chroniących obiekty oraz towary, po zliczanie osób i wykrywanie pojazdów w celu poprawy wrażeń klientów i wyników przedsiębiorstwa.

Wykorzystaj niezawodność naszych czujek, łącząc je ze swoim systemem zabezpieczeń, niezależnie od tego, czy jest to panel alarmowy, telewizja dozorowa czy też system zraszania.

Ochrona zewnętrzna obiektów handlowych

Wykrywanie i odstraszanie osób próbujących włamać się do sklepu

Punkty sprzedaży detalicznej i sklepy wszelkiego rodzaju oraz wielkości są narażone na próby włamania, kradzieży i wandalizmu, szczególnie wieczorem lub poza godzinami otwarcia. Szczególnie dotyczy to obiektów zlokalizowanych w bardziej odległych obszarach lub rozległych terenach przemysłowych. Chociaż czujki wewnętrzne wykrywają intruza wewnątrz obiektu, istnieją zauważalne korzyści instalacji czujek zewnętrznych chroniących otoczenie budynku. Zaawansowane zabezpieczenia zewnętrze umożliwiają wykrycie intruzów, zanim dostaną się oni do sklepu, włączenie świateł i kamer CCTV, odtworzenie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego lub powiadomienie ochrony, w wielu przepadkach zapobiegając niepożądanemu zdarzeniu.

Keep your business safe with OPTEX FTN, BXS and WXI Series

Większość obiektów handlowych znajduje się w miejscach publicznie dostępnych, w których ludzie mogą swobodnie przechodzić obok budynku. W takich warunkach idealnym rozwiązaniem są czujki kurtynowe, ponieważ służą one do wykrywania osób w bezpośredniej bliskości budynku. Ponieważ światło nie wpływa na ich działanie, zapewniają one dokładną detekcję intruzów nawet w słabo oświetlonych obszarach, które często znajdują się w sklepach. Czujki te nie są podatne na fałszywe wzbudzenia wywołane przez warunki atmosferyczne lub małe zwierzęta. Można zamontować je w istniejących lub nowych systemach alarmowych/telewizji dozorowej, tworząc dodatkową warstwę ochrony.

Zapobieganie dostępowi niepowołanych osób w godzinach pracy wymaga monitorowania wyjść i drzwi pożarowych. Również w tym celu można stosować czujki kurtynowe.

Miejscami szczególnie narażonymi na próby nielegalnego wejścia są niezabezpieczone dachy, do których dostęp włamywacze mogą uzyskać z przyległego budynku, dostając się niepostrzeżenie do wnętrza przez świetlik lub okno połaciowe. Oferujemy szeroki asortyment wolumetrycznych czujek PIR, umożliwiających ochronę płaskich dachów.

Czujki OPTEX służące do wykrywania włamań są dostępne w wersjach przewodowych i bezprzewodowych. Czujki bezprzewodowe są dość uniwersalne, gdyż można je montować w dowolnym miejscu, oraz pozwalają na obniżenie łącznego kosztu instalacji.

Wysoki poziom ochrony zewnętrznej obiektów handlowych

Precyzyjne wykrywanie intruzów. Ochrona przedsiębiorstwa i mienia

Placówki lub firmy handlowe przechowujące na swoim terenie majątek o dużej wartości wymagają wyższego poziomu ochrony przed intruzami lub rozwiązania dającego większe możliwości dostosowania. Za pomocą zaawansowanej technologii laserowej OPTEX można utworzyć niewidzialną ścianę lub płaszczyznę, uzyskując obszar detekcji bardzo blisko budynku. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, w której budynek znajduje się w miejscu publicznym. Czujki potrafią rozpoznać faktyczne włamania i skierować kamery w dokładne miejsce wykrycia intruza lub przedmiotu oraz śledzić jego ruch między strefami, umożliwiając szybką interwencję pracowników ochrony.

Benefits and applications of LiDAR technology for outdoor retail protection

Korzyści i zastosowania technologii LiDAR dla ochrony zewnętrznej obiektów handlowych

Zabezpieczenia OPTEX oparte na technologii laserowej można instalować pionowo bądź poziomo, tworząc wirtualne ściany na elewacji sklepu lub wirtualne sufity pokrywające płaskie dachy i chroniące świetliki.

Poszczególne strefy określone w obszarze detekcji mogą korzystać z różnych wyjść alarmów, co pozwala na utworzenie specjalnych protokołów bezpieczeństwa. Przykładowo, przed głównym wejściem (do którego klienci mogą zbliżać się, aby sprawdzić godziny otwarcia) można ustanowić strefę wczesnego ostrzegania, a przy zapleczu lub magazynie utworzyć strefę wysokiego ryzyka, gdzie włamanie jest znacznie bardziej prawdopodobne.

W odróżnieniu od kamer, technologia LiDAR nie polega na zewnętrznym źródle światła, więc detekcja nie zostanie zakłócona ciemnością lub wystawieniem na jasne światło słoneczne.

Ochrona wnętrz budynków mieszkalnych

Szybkie wykrywanie intruzów w sklepie

Zewnętrzne zabezpieczenia mogą ostrzec przed włamaniem, zanim do niego dojdzie, ale nie zastąpią zabezpieczeń wewnątrz sklepu. Czujki wykrywające obecność można umieścić w głównej przestrzeni handlowej, magazynie lub na zapleczu. Wykrycie poruszającej się osoby na zewnątrz sklepu poza normalnymi godzinami jego otwarcia wywoła alarm. Czujki mogą stanowić część większego systemu zabezpieczeń sklepu, obejmującego także kamery, syreny lub zamki w drzwiach.

Zamontowanie jednej czujki na suficie pozwala na zabezpieczenie większej części, a nawet całości sklepu. Elegancka i kompaktowa konstrukcja czujek sufitowych OPTEX dyskretnie wpasowuje się w każdą przestrzeń detaliczną, a precyzyjnie skonstruowane twarde soczewki sferyczne zapewniają pełny zakres ochrony bez jakichkolwiek martwych punktów w polu detekcji 360°.

Do ochrony przestrzeni narożnych, korytarzy i zamkniętych pomieszczeń w sklepie oferujemy szeroki wybór czujek klasy 2 i 3, zaprojektowanych z myślą o większej stabilności oraz ignorowaniu najczęstszych przyczyn fałszywych wzbudzeń, takich jak zmiany temperatury lub owady siadające na soczewkach.

Zliczanie pojazdów

Efektywniejsze funkcjonowanie parkingu i obsługa klientów dzięki precyzyjnej detekcji pojazdów

Sprawne zarządzanie parkingiem ma kluczowe znaczenie dla pozytywnych doświadczeń zakupowych i przekłada się na większą liczbę osób odwiedzających sklepy i centra handlowe. Parking jest często miejscem, w którym zaczyna się wizyta klienta, a jeśli wrażenia z takiej wizyty są pozytywne, klient powraca, aby znów dokonać zakupu.

Jeśli chodzi o kwestie inne niż obsługa klientów, wykrywanie pojazdów pomoże kierownikom obiektów handlowych określić liczbę klientów w porównaniu z liczbą samochodów oraz lepiej zrozumieć zwyczaje osób korzystających z parkingów. To z kolei może wpłynąć na organizację wydarzeń w sklepie i promocje.

Czujki pojazdów OPTEX serii OVS zapewniają dokładne wykrywanie pojazdów nadjeżdżających lub podczas postoju oraz detekcję samochodów, furgonetek, ciężarówek i motocykli. Można zintegrować je z inteligentnymi systemami zarządzania parkingiem w celu informowania klientów o dostępnych miejscach parkingowych, prezentowania ostrzeżeń lub znaków informacyjnych oraz otwierania bram. Czujki można instalować wewnątrz i na zewnątrz, a montaż powierzchniowy ułatwia instalację, ponieważ nie wymaga żadnych prac budowlanych.

Kontrola zachowania dystansu społecznego w sklepach

Zarządzanie ruchem osób i kontrola przestrzegania dystansu społecznego.

Od początku pandemii kierownikom sklepów przypadła ważna rolę polegająca na kontrolowaniu poziomu zatłoczenia w ich sklepach dla zachowania dystansu społecznego w pomieszczeniach. Istnieje szereg sposobów zarządzania ruchem osób: od dedykowanych pracowników wyznaczonych do kontroli przy wejściu po inteligentne zautomatyzowane systemy zliczające osoby wchodzące i wychodzące, umożliwiające integrację z ekranami lub ostrzeżeniami dźwiękowymi, informujące niezwłocznie o liczbie osób i monitorujące ilość klientów wchodzących do sklepu.

Obsługujący protokół MQTT licznik osób firmy OPTEX Akribos umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe aktualizowanie liczby osób – co jest kluczową funkcją w monitorowaniu bieżącego ruchu. Nasz licznik osób posłużył do opracowania kilku rozwiązań w zakresie dystansu społecznego. Więcej szczegółów na temat tych rozwiązań można znaleźć na naszych stronach dotyczących integracji.

Rozwiązania w zakresie zliczania osób w lokalach handlowych

Większa efektywność funkcjonowania sklepu dzięki lepszemu zrozumieniu zachowania klientów

Istotną kwestią dla detalistów jest możliwość pomiaru współczynnika konwersji – czyli stosunku liczby osób odwiedzających sklep do osób dokonujących w nim zakupu. Wielkość ta ma szczególne znaczenie dla oceny skuteczności promocji oraz ogólnych wyników sklepu.

Liczniki osób OPTEX zapewniają dokładne (do 98%), wielokierunkowe dane w czasie rzeczywistym, mogą analizować zatłoczone obszary i śledzić złożone ruchy. W połączeniu z oprogramowaniem analitycznym naszych partnerów, licznik osób Akribos stanowi rozwiązanie, które daje kierownikom sklepów czytelne raporty i wgląd w ruch oraz zachowanie klientów, pozwalając na lepsze zarządzanie pracownikami i pomiar wyników przedsiębiorstwa.