Jeśli zaraz za osobą upoważnioną wejdzie osoba nieupoważniona, może dojść do narażenia bezpieczeństwa zapewnianego przez system kontroli dostępu. Sytuacja, w której osoba nieuprawniona wchodzi w momencie otwierania drzwi przez osobę uprawnioną podczas jej wchodzenia lub wychodzenia, określana również jako tailgating, może być przyczyną utraty zasobów i własności intelektualnej, a także stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa pracowników. Firma Optex zaprojektowała Accurance 3D, system do analizy przestrzeni w obszarze śluzy i wykrywania obecności więcej niż jednej osoby.


Nie są to puste słowa, gdyż badania przeprowadzone ostatnio przez firmę Boon Edam wykazały, że:

  • Zdaniem większości respondentów liczba naruszeń bezpieczeństwa w wyniku tailgatingu pozostaje na stałym poziomie lub wzrasta.
  • 85% respondentów przyznało, że nie śledziło dotąd przypadków tailgatingu
  • Ponad 70% respondentów jest przekonanych, że ich system jest zagrożony i podatny na tailgating.
  • Zdaniem ponad 50% ankietowanych koszt włamania w wyniku tailgatingu może wynosić od 150 000 USD do kwoty trudnej do oszacowania.

Główne zagrożenia związane z nieautoryzowanym przejściem to:

  • Utrata sprzętu będącego własnością firmy
  • Utrata mienia
  • Utrata własności intelektualnej
  • Zagrożenie bezpieczeństwa osób
  • Ryzyko związane z niedokładnym zliczaniem stanu osobowego