Aby zaoferować optymalne rozwiązanie, instalatorzy i integratorzy systemów powinni mieć możliwość wyboru między różnymi elementami, które uznają za najlepsze w danej kategorii, oraz łatwej integracji takich elementów.

Integracją można zarządzać w ramach projektu, chociaż może być to przyczyną niepewności co do przyszłych konfiguracji, np. czy komponenty będą nadal zgodne z platformą zarządzania po kolejnej aktualizacji oprogramowania.

Pamiętając o tych wyzwaniach, firma OPTEX od lat współpracuje z różnymi dostawcami oprogramowania do nadzoru wizyjnego (VMS), aby zapewnić perfekcyjną integrację pełnego asortymentu swoich czujek alarmowych.

Które czujki OPTEX są zintegrowane z platformami VMS?

W naszej ofercie znajdują się czujki, które domyślnie są czujkami IP, oraz czujki, w których można zastosować nasz moduł IP. Seria REDSCAN LiDAR obejmuje czujki IP; model RLS-2020 obsługuje technologię PoE, a RLS-3060 technologię PoE+. Wszyscy nasi partnerzy dostarczający oprogramowanie VMS uwzględnili w swoich platformach kody zdarzeń, a kilku z nich także współrzędne X i Y, pozwalające na wyjątkowo precyzyjne śledzenie. Światłowodowe systemy ochrony obwodowej Fiber Sensys, część rodziny produktów OPTEX Group, wykorzystuje również autorskie oprogramowanie Fiber Commander do zarządzania systemem alarmowym, zintegrowane przez niektórych naszych partnerów VMS w wielu pomyślnie wdrożonych rozwiązaniach. Nasze czujki PIR dalekiego zasięgu REDWALL, bariery podczerwieni oraz wszystkie nasze czujki PIR krótkiego zasięgu mogą być połączone z koderem IP PIE1 OPTEX, które również został zintegrowany przez wielu naszych partnerów VMS. Należy pamiętać, koder PIE-1 jest dostępny w regionie EMEA, ale może nie być dostępny w innych częściach świata.

Jakie są korzyści integracji czujek z platformą VMS?

Detekcja włamań to podstawa każdego systemu zabezpieczeń. Czujka wykrywa ruch lub obecność w chronionym obszarze, generując „zdarzenie”, które z kolei inicjuje szereg reakcji, np. skierowanie kamery na strefę włamania, oświetlenie obszaru, rozpoczęcie rejestrowania obrazu wyższej rozdzielczości itp. Dzięki integracji z platformą VMS oprogramowanie widzi czujkę jako urządzenie w sieci, monitoruje jej stan i otrzymuje odpowiednie informacje.
Nasze czujki LiDAR dostarczają dodatkowych informacji, takich jak rozmiar wykrytego obiektu, jego odległość od czujki oraz prędkość. W przypadku integracji takie dane mają duże znaczenie dla oprogramowania do zarządzania zabezpieczeniami.

Z jakimi platformami są zintegrowane nasze czujki?

Nasza witryna optex-europe.com zawiera stale aktualizowany dział poświęcony tej tematyce. Stopniowo rozbudowujemy dział o strony na temat każdego z naszych partnerów, zamieszczając tabele zgodności oraz kluczowe informacje umożliwiające klientom podjęcie racjonalnej decyzji.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI PRODUKTÓW OPTEX

Integration partner logos jul 2022

Contact us to discuss any other integrations