Zastosowanie czujników przemysłowych do zarządzania jakością jest niezbędne do celów automatyzacji i poprawy jakości linii produkcyjnych. Linia czujników przemysłowych Optex, sklasyfikowanych według zastosowań, zapobiega stratom produktów z powodu wad jakościowych oraz usprawnia zarządzanie jakością i zapewnia silne wsparcie w celu zwiększenia wydajności w zakładach produkcyjnych.

"Kompaktowe rozwiązanie o najwyższej dokładności wykrywania".

Przemysłowe czujki fotoelektryczne Optex, czujki ruchu, czujki wizyjne i oświetlenie LED dla systemów wizyjnych uczestniczą w zarządzaniu jakością na liniach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja podzespołów elektronicznych, motoryzacja i logistyka. Optex zapewnia produkty o wysokiej wartości, w przypadku których kompatybilność z urządzeniami FA równoważy koszty wdrożenia, z zachowaniem niewielkich rozmiarów i masy oraz wysokiej dokładności wykrywania. Czujniki przemysłowe Optex mogą być stosowane odpowiednio do wymagań linii produkcyjnej, takich jak wykrywanie obecności lub braku obiektów, pomiar liczby przemieszczeń w płaszczyźnie pionowej, grubości, odkształceń i zniekształceń oraz przetwarzanie obrazu kształtu, kontrola koloru i druku na wysokiej klasy urządzeniach testujących, takich jak trójwymiarowe kontrolery obrazów, które szybko i dokładnie analizują kształt powierzchni.

Dowiedz się więcej

Kliknij tu >