OA Axis T 1024x500
kontakt Katalog Drzwi przesuwne Sliding Doors cover

Opis produktu

Seria OA-Axis firmy Optex to nowy standard drzwi automatycznych do stosowania w drzwiach przesuwnych oparty na aktywnej technice podczerwieni. Seria OA-Axis została opracowana jako czujnik kombinowany do zabezpieczenia progu i aktywacji. OA-Axis T jest zgodny z najnowszymi europejskimi i lokalnymi przepisami EN 16005 i DIN 18650, przetestowany i zatwierdzony przez niemiecką organizację testową TÜV. Ze względu na różnorodność opcji wyjściowych seria OA-Axis spełnia wymagania różnych rynków.

Kombinacja

Seria OA-Axis firmy Optex to pierwszy na świecie czujnik drzwiowy oparty wyłącznie na technice aktywnej podczerwieni, łączący w jednym czujniku aktywację i bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu unikalnej techniki wykrywania obecności Optex, seria OA-Axis zapewnia maksymalne bezpieczeństwo wokół progu i jednocześnie oferuje duży obszar detekcji ruchu dla aktywacji drzwi.

Bezpieczeństwo

Aktywny czujnik obecności na podczerwień serii OA-Axis można ustawić bardzo precyzyjnie i przesunąć o 6° w kierunku lub od drzwi. Montaż belek bezpieczeństwa nie jest już konieczny. Czujnik rozpoznaje osobę lub przedmiot i utrzymuje drzwi w pozycji otwartej tak długo, jak długo znajdują się one w obszarze progu lub w jego pobliżu, nawet jeśli się zatrzymają lub przerwą. Optex OA-Axis T został przetestowany i zatwierdzony przez niemiecką organizację badawczą TÜV i jest zgodny z niemiecką normą DIN 18650 oraz europejską normą EN 16005.

Detekcja ruchu

Duży obszar detekcji zapewnia szybkie wykrywanie ruchu, w tym wózków, zbliżających się pod dowolnym kątem. Zwiększona głębokość wzorca czujnika umożliwia wykrywanie osób i przedmiotów znajdujących się w większej odległości, co pozwala na wygodne otwarcie drzwi przed nimi. Obszary obecności i detekcji ruchu można regulować niezależnie od siebie.

Różnorodność

Oferując różne typy styków wyjściowych, seria OA-Axis spełnia wymagania i lokalne standardy na wielu różnych rynkach.

OA-Axis II: 1 przekaźnik dla bezpieczeństwa i drugi przekaźnik dla ruchu/aktywacji

OA-Axis T: 1 przekaźnik dla ruchu i aktywacji oraz wejście/wyjście Opto-sprzęgacz (NPN) dla bezpieczeństwa

Łatwa regulacja: Czas instalacji można skrócić do minimum dzięki zastosowaniu łatwo ustawianych przełączników i przesłon, dzięki czemu czujnik można szybko dostosować do wielu różnych zastosowań. Do regulacji obszaru wykrywania obecności zalecane jest użycie wizjera na podczerwień firmy Optex.

Jakość

Automatyczne czujniki drzwiowe Optex gwarantują najwyższą jakość działania i są objęte 3-letnią gwarancją na wymianę.

Funkcjonalność Aktywacja Bezpieczeństwo

Rozmiar otworu Małe średni Duże