Fmx

Opis produktu

FMX-DT to wewnętrzna, dualna czujka ruchu PIR+MW o wysokiej skuteczności. Przeznaczona jest do wymagających zastosowań mieszkaniowych oraz komercyjnych. Czujkę wyposażono w przestrzenny układ optyczny Quad Zone Logic, w którym dzięki cyfrowemu rozpoznawaniu obiektów uzyskano tolerancję na małe zwierzęta. FMX-DT to model łączący dwie technologie PIR i MW. Połączenie to zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

Seria FMX posiada 78 gęsto rozmieszczonych pól pokrywających cały obszar detekcji. W każdym punkcie obszaru detekcji czujka wykorzystuje ponad 4 strefy (stąd określenie „czterostrefowa”), aby zweryfikować konieczność wygenerowania alarmu. Ponadto, zastosowany w czujkach FMX główny procesor CORE usprawnia działanie funkcji „Quad Zone Logic” poprzez cyfrową kwantyfikację energii podczerwieni. Zwiększa to poziom dokładności i przez to umożliwiając dokładniejsze odróżnianie ludzi od małych zwierząt.

Analiza sygnału mikrofalowegoLogika zaawansowanej kompensacji temperatury
Czujki mikrofalowe porównują wygenerowany sygnał ze wzorcami charakterystycznymi dla człowieka i innych źródeł i dlatego są w stanie odróżnić uciążliwe fałszywe alarmy od rzeczywistych wtargnięć. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, w których sprzęt działa w wymagającym otoczeniu, ponieważ mikrofala zmniejsza częstość występowania fałszywych alarmów w takich warunkach.
FMX‐DT
automatycznie wzmacnia czułość czujki w otoczeniu, w
którym występuje wysoka temperatura, szczególnie w
zakresie ciepła ciała człowieka – 35‐37°C

Poniższa tabela zawiera znane informacje na temat ograniczeń w stosowaniu urządzenia. Jeżeli jakieś państwo nie znajduje się na liście prosimy o zasięgnięcie informacji w odpowiedniej instytucji zajmującej się zarządzaniem częstotliwościami.

CzęstotliwośćKraje
10.525GHz (wersja X5)Belgia, Denmark, Finlandia, Grecja, Włochy, Luksemburg, The Netherlands, Hiszpania, Szwecja, Iceland, Norwegia, Szwajcaria, Polska
10.587GHz (wersja X8)Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, The Netherlands, Luxembourg, Polska


Zastosowanie

  • Budynki
  • Dom

Właściwości

  • Cyfrowa logika czterostrefowa „Quad Zone Logic”
  • Zaawansowana logika kompensacji temperatury
  • Zaawansowany szczelny układ optyczny
  • Ciche wyjście przekaźnika