Integracja została przeprowadzona i jest zarządzana przez firmę Dahua.

Produkt Optex

NVR kompatybilny z Dahua

Weryfikacja urządzenia

Status zdarzenia

Protokół komunikacyjny

Współrzędne X/Y (tylko REDSCAN)


REDSCAN RLS-3060 vers. 8.3.0.0 +

DHI- NVR5XXX-4KS2 z dedykowanym oprogramowaniem

TEMP_Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_Optex _V4.001.151Z000.0.T.201030

Tak
(co 5 min)
Alarm, Trouble, TamperTCPnieobsługiwany
REDSCAN RLS-2020 vers 2.0b +

DHI- NVR5XXX-4KS2 z dedykowanym oprogramowaniem

TEMP_Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_Optex _V4.001.151Z000.0.T.201030

Tak
(co 5 min)
Alarm, Trouble, TamperTCPnieobsługiwany
PIE-1 V1.2.0+

DHI- NVR5XXX-4KS2 z dedykowanym oprogramowaniem

TEMP_Customer_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_Optex _V4.001.151Z000.0.T.201030

Tak
(co 5 min)
Alarm, Trouble, TamperTCPnieobsługiwany

Schemat integracji Dahua z czujkami OPTEX

Optex dahua integration schematicpl

Czujki OPTEX z serii LiDAR są urządzeniami IP dlatego mogą łączyć się bezpośrednio z rejestratorami NVR serii DHi firmy Dahua. Pasywne i aktywne czujki podczerwieni łączą się z rejestratorem NVR za pośrednictwem naszego kodera IP o nazwie PIE-1.

Koder PIE-1 jest częścią naszej oferty zewnętrznych pasywnych czujek podczerwieni dalekiego zasięgu SIP-IP (SIP-IP-Box), ale w przypadku innych czujników, takich jak: bariery podczerwieni, czujki PIR i kurtyny krótkiego zasięgu, należy go zakupić osobno.

Nasze czujki są monitorowane w sieci przez rejestratory DHi NVR firmy Dahua przy użyciu funkcji heartbeat. Jeśli więc z jakiegokolwiek powodu czujki nie są podłączone lub zostały naruszone, system zostanie o tym powiadomiony (przed powiadomieniem należy odczekać 5 minut). Alarmy z czujek można połączyć z kamerami, więc w przypadku włamania odpowiednia kamera zostanie uruchomiona, aby sprawdzić, co się dzieje. Możliwe jest śledzenie intruzów w całej strefie wykrywania poprzez aktywację kamer PTZ.

Razem tworzy to potężny system bezpieczeństwa sterowany zdarzeniami, który zarządza alarmami i weryfikuje je. Aby włączyć nagrywanie sterowane zdarzeniami, należy najpierw skonfigurować harmonogram nagrywania.

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować