Seria BX Shield to seria zewnętrznych czujek kurtynowych PIR z detekcją do 12 m po lewej i po prawej stronie (łącznie 24 m). Aktywacja alarmu w czujkach BX SHIELD następuje niezależnie dla prawego i lewego obszaru detekcji, co jest przydatne w przypadku połączenia z kamerami PTZ.

Seria BX Shield to zewnętrzne kurtynowe czujki ruchu o zasięgu detekcji maks. 12 metrów z każdej strony.

Czujka BXS zawiera cztery piroelementy, po dwa z każdej strony (lewa-prawa), co w praktyce oznacza dwie czujki w jednej.

Zasięg detekcji można ustawić całkowicie niezależnie dla każdej strony, na przykład na 3,5 m detekcji po lewej stronie i 12 m po prawej. Czułość można również dostosować do różnych poziomów oświetlenia słonecznego. Czujka posiada również niezależne wyjścia alarmowe, co jest bardzo pomocne w przypadku nadzoru wideo.

Unikalna analiza detekcji

Opatentowana przez firmę OPTEX logika SMDA zapewnia czujce analizę detekcji w celu rozpoznania, co zostało wykryte. Analizując pasywne sygnały podczerwieni i informacje o środowisku, BXS potrafi odróżnić prawdziwe wtargnięcie od szeregu uciążliwych alarmów, spowodowanych przez zmianę warunków pogodowych czy kołysanie się roślinności. BXS posiada również logikę analizy wielkości, co oznacza tolerancję małych zwierząt.

Ponieważ pasywne czujki podczerwieni reagują na różnicę temperatur między poruszającym się obiektem a temperaturą otoczenia, w gorących krajach ważne jest, aby wykrywana była nawet niewielka różnica. W takich regionach można ustawić bardzo wysoką czułość, aby zmaksymalizować skuteczność wykrywania i uniknąć pominięcia alarmu.

Uniwersalny projekt

Optex bxshield colours availablepl

Rozwiązanie dla obiektów komercyjnych i mieszkalnych

Optex bxs applications residential commercial 750x212pxpl