Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd op welke manier Optex (Europe) Limited ('Optex') persoonlijke gegevens die u ons verschaft om u onze goederen en services te leveren (uw 'Gegevens') verzamelt, verwerkt en beschermt.


1. Hoe wij ons inzetten voor privacy

Optex is de gegevensbeheerder (ICO-registratienummer: Z9304332) van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, of verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze services.

Optex spant zich in om Gegevens die wij van u verzamelen privé en binnen een beveiligde omgeving te bewaren. We zorgen er altijd voor dat uw privacy is beschermd en we gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven in overeenstemming met regelgeving omtrent gegevensbeveiliging, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Dergelijke aanpassingen zijn van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. We raden u daarom aan regelmatig het Privacybeleid te controleren.

Dit beleid is in juni 2018 voor het laatst bijgewerkt.


2. Gegevens die wij verzamelen

2.1. Optex verzamelt persoonlijke gegevens om effectief te werken en u onze producten en services op de beste manier te laten ervaren. We kunnen onder andere de volgende gegevens verzamelen:

· Uw contactgegevens: namen, telefoonnummer en e-mailadres

· Uw bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam en locatie

2.2. Optex verzamelt geen 'gevoelige gegevens' (zoals ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze/filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens, etc.), tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.


3. Hoe we Gegevens verzamelen

3.1. We verzamelen Gegevens aan de hand van rechtstreeks door u ingevoerde informatie via inlichtingenformulieren, telefoongesprekken, e-mails, onlineberichten, bijeenkomsten en gebeurtenissen.

3.2. We kunnen ook Gegevens verzamelen via bedrijven en dochterondernemingen in de groep.

3.3. We verzamelen ook informatie door middel van cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u pagina's van onze website bekijkt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies.


4. Hoe we uw Gegevens gebruiken

4.1. In verband met wetgeving inzake gegevensbescherming mogen we uw gegevens uitsluitend voor bepaalde doeleinden gebruiken en uitsluitend als we hiervoor een wettelijke basis hebben. We gebruiken uw Gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

· Uw Gegevens worden door ons gebruikt om onze bedrijfsactiviteiten effectief uit te voeren, waaronder de verkoop van onze producten en services aan u, en voor het uitvoeren van ons CRM-systeem;

· Uw Gegevens worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website te verbeteren en onze producten en services verder te ontwikkelen;

· Uw Gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard om aan wet- of regelgevingseisen te voldoen;

· Uw Gegevens kunnen worden gebruikt voor B2B-marketingdoeleinden. U kunt op elk gewenst moment aangeven dat u dergelijk gebruik van uw Gegevens niet toestaat door op de knop Unsubscribe (Afmelden) in onze e-mails te klikken of door een e-mail te sturen naar marketing@optex.eu.

4.2. Ook verzamelen we persoonlijke gegevens voor de uitvoering van ons contract met u of op basis van onze legitieme bedrijfsbelangen als u een potentiële klant bent.

5. Hoe lang we uw Gegevens bewaren

5.1. We bewaren uw Gegevens voor zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode verplicht is in verband met wettelijke, regelgevende en boekhoudkundige vereisten.

5.2. We voeren een strikt controle- en retentiebeleid om aan deze verplichtingen te voldoen:

· Als u een inlichtingenformulier op onze website hebt ingediend of contact met ons hebt opgenomen via andere kanalen maar geen contract met ons bent aangegaan, bewaren we uw gegevens voor een periode van 12 maanden.

· Als u een huidige of voormalige klant van ons bent, bewaren we uw gegevens voor een periode van 7 jaar vanaf de datum waarop uw samenwerking met ons is beëindigd.

6. Hoe we uw Gegevens delen en openbaar maken

6.1. Voor de verstrekking van onze goederen en services en voor de implementatie van de services die elke klant vraagt, kunnen we relevante gegevens delen met:

  • Onze dochterondernemingen en partners, inclusief maar niet beperkt tot Europese kantoren (Optex Technologies B.V., Optex Security France, Optex Poland) en ons moederbedrijf Optex Japan.
  • Onze externe dienstverleners en serviceproviders: we delen Gegevens met externe dienstverleners en serviceproviders die ons helpen onze services te leveren door middel van websitehosting, gegevensanalyse, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuren.
  • Externe partijen: we kunnen Gegevens delen met externe partijen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van onze onderneming, bedrijfsmiddelen of voorraad (ook in verband met een eventueel faillissement of vergelijkbare procedures).

6.2. Mogelijk gebruiken of openbaren we Gegevens ook wanneer wij dit noodzakelijk achten: (i) onder geldende wetgeving; (ii) voor het bekrachtigen van onze voorwaarden; (iii) voor het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen; en (iv) voor het reageren op verzoeken van rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en overige openbare instanties of overheidsinstanties.

6.3. Gezien de internationale aard van de activiteiten van Optex is het mogelijk dat we uw Gegevens soms overdragen naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit echter uitsluitend wanneer we middelen hebben gebruikt om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten, bijvoorbeeld wanneer Gegevens worden overgedragen door middel van een gegevensoverdrachtovereenkomst waarin standaardmodelclausules voor gegevensbeveiliging zijn opgenomen.

7. Hoe we uw Gegevens beschermen

We spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Teneinde onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die wij verzamelen te waarborgen en te beveiligen, inclusief maar niet beperkt tot regelmatige back-ups, databaseversleuteling en beperkte toegang tot Gegevens door personeel.

8. Uw rechten

8.1. U hebt het recht op toegang tot persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Dit is inclusief het recht om ons aanvullende informatie te vragen over:

· de categorieën van gegevens die we verwerken

· de doeleinden van gegevensverwerking

· de categorieën van externe partijen waaraan wij de gegevens kunnen openbaar maken

· hoelang we de gegevens bewaren (of de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen)

· uw andere rechten met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens

We verstrekken u de gegevens binnen een maand na uw verzoek, tenzij dit van invloed is op de rechten en vrijheden van anderen. Wij vertellen het u wanneer we om die reden niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

8.2. U hebt het recht om eventuele onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u te laten wijzigen. Als u van mening bent dat informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, schrijft u naar XXXof schrijft u naar het adres onder aan dit Privacybeleid. Wij zullen informatie die onjuist is onmiddellijk wijzigen.

8.3. U hebt het recht op verwijdering. U kunt dit doen door ons te vragen alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben bewaard te verwijderen, mits het voor ons niet langer noodzakelijk is om de gegevens voor andere doeleinden te bewaren dan die in het Privacybeleid zijn beschreven.

8.4. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij stellen het wel op prijs als u dit ons eerst wilt melden, zodat wij de kans hebben om daar iets aan te doen. Optex verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid en conform gegevensbeschermingswetten. Als u echter een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan telefonisch via hun hulplijn of als opdracht op hun website www.ico.org.uk


9. Contact opnemen

Als u vragen, verzoeken of twijfels hebt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via marketing@optex.eu of schriftelijk via:

Optex Technologies BV
Henricuskade 17
2497 NB Den Haag


Cookiebeleid

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje waarmee u om toestemming wordt gevraagd de cookie op de harde schijf van uw computer te plaatsen. Wanneer u hiermee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd. Met de cookie wordt webverkeer geanalyseerd of krijgt u informatie wanneer u een bepaalde website bezoekt. Met behulp van cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. De bewerkingen van de webtoepassing kunnen aan uw behoeften en interesses worden aangepast door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

2. Cookies en andere technologieën die wij gebruiken

We gebruiken de volgende cookies en andere technologieën:

  • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die vereist zijn voor een goede werking van onze website. Het betreft bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden bij beveiligde gebieden van onze website.
  • Functionaliteitscookies: deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website weer bezoekt. Daardoor kunnen we onze inhoud voor u personaliseren, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw gekozen taal of regio).

· Analyse-/prestatiecookies: met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Aan de hand van deze informatie kunnen we de werking van onze website verbeteren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

· Externe analysecookies: Google Analytics gebruikt cookies waarmee wij informatie kunnen zien over de activiteiten van bezoekers van onze website en gebruikers van onze service, waaronder paginaweergaven, bron en tijd die op onze website is doorgebracht. Persoonlijke gegevens worden uit deze informatie verwijderd en als getallen weergegeven. Dit betekent dat de informatie niet kan worden teruggeleid tot individuele gebruikers. Als u wilt dat uw gegevens door Google Analytics op geen enkele website kunnen worden gevolgd, klikt u hier (https://tools.google.com/dlpag...)

Met cookies kunnen wij gegevens over verkeer op webpagina's analyseren en onze website verbeteren zodat deze beter aansluit bij de behoeften van de klant. Informatie wordt geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor statistische analyses.

Kortom: met cookies kunnen wij u een betere website aanbieden, doordat wij kunnen zien welke pagina's u al dan niet nuttig vindt. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of wat voor privégegevens over u dan ook, met uitzondering van de gegevens die u kiest om met ons te delen.

3. Cookies beheren

U kunt kiezen of u cookies accepteert of weigert (of verwijdert) via uw browserinstellingen. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de browserinstellingen desgewenst wel aanpassen om cookies te weigeren. Let op: als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, werken sommige functies van onze website of services mogelijk niet zoals verwacht.