Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van Optex

 1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid zet uiteen hoe Optex (Europe) Limited, Optex Security B.V. en onze entiteiten OPTEX Security SAS (Frankrijk), OPTEX Security Sp. z o.o. (Polen), en OPTEX Technologies B.V. (samen ‘Optex’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in dit Privacybeleid) persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt voor de levering van onze producten en diensten en door gebruik te maken van onze website, zoals van toepassing (uw ‘Gegevens’) verzamelen, verwerken en beschermen en informeert u over uw privacyrechten en hoe u wettelijk wordt beschermd.

Deze website en onze producten zijn niet bedoeld voor kinderen en wij zullen nooit willens en wetens gegevens verzamelen die betrekking hebben op kinderen.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid, samen met ons Cookiebeleid, en eventuele andere privacyverklaringen of beleidslijnen inzake eerlijke verwerking die wij kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij uw gegevens verzamelen of verwerken goed doorleest, zodat u volledig geïnformeerd bent over hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid vormt een aanvulling op andere kennisgevingen en privacybeleid en is niet bedoeld om die te vervangen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Optex (Europe) Limited (ICO Registratienummer: Z9304332) en Optex Security B.V zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens die worden verstrekt, verzameld of verwerkt in verband met onze diensten.

Optex zet zich in om de Gegevens die wij van u verzamelen geheim te houden binnen een veilige omgeving. Wij zullen er altijd voor zorgen dat uw privacy beschermd wordt en wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden uiteengezet in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de Britse Data Protection Act 2018 (Wet inzake gegevensbescherming), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze privacymaatregelen, neem dan contact op met ons Data Protection Office (DPO) door te schrijven aan:

Volledige naam van de entiteit: Optex (Europe) Ltd

E-mailadres: privacy@optex-europe.com

Postadres: Attn. Privacy Team, Unit 13 Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, Verenigd Koninkrijk

Telefoonnummer: +44 (0) 1628 503 630

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthouder betreffende gegevensbescherming (www.ico.org.uk), of uw lokale toezichthoudende autoriteit als u gevestigd bent in de Europese Unie (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

Wij zouden het echter op prijs stellen als wij eerst zelf in de gelegenheid worden gesteld om uw zorgen in behandeling te nemen voordat u de ICO of een vergelijkbare toezichthoudende autoriteit benadert, dus gelieve in eerst instantie contact op te nemen met ons.

Wijzigingen in ons Privacybeleid en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Wij herzien ons Privacybeleid regelmatig. Daarom kan het zijn dat wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd moeten aanpassen. Een dergelijke aanpassing wordt van kracht op het moment dat deze gepubliceerd wordt op onze website. Wij willen u daarom aanmoedigen om uzelf regelmatig op de hoogte te stellen van het actuele Privacybeleid. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in juli 2022.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Gelieve ons te informeren als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen toe te staan, kunt u derden toestemming verlenen om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, dan adviseren wij u om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. Gegevens die wij verzamelen

2.1 Optex verzamelt persoonsgegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaring van onze producten en diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat niet de gegevens waarbij de identiteit verwijderd is (geanonimiseerde gegevens).

  Verschillende soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen wij gebruiken, opslaan en overdragen en op de volgende manieren samenvoegen:

  Identiteitsgegevens met inbegrip van voornaam, achternaam.

  Contactgegevens met inbegrip van factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers.

  Technische gegevens met inbegrip van internet protocol-adressen (IP-adressen), browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, browser plug-intypen en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website.

  Profielgegevens met inbegrip van aankopen en bestellingen die u gedaan hebt, uw interesses en voorkeuren voor producten, feedback en reacties op vragenlijsten.

  Gebruikersgegevens met inbegrip van informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

  Marketing- en communicatiegegevens met inbegrip van uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en aan ons gelieerde derden, en uw communicatievoorkeuren.

  Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor allerlei doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar worden wettelijk niet gezien als persoonsgegevens omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde gegevens gebruiken om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde functie van de website. Maar als wij geaggregeerde gegevens combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat we u daarmee direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid,

  2.2 Speciale categorieën persoonsgegevens

   Optex verzamelt geen speciale categorie persoonsgegevens (waaronder gegevens over uw raciale of etnische achtergrond, politieke overtuigingen, religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele voorkeuren of geaardheid, lidmaatschap van een vakbeweging, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens), en wij verzamelen ook geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

   2.3 Als u nalaat om persoonsgegevens te verschaffen

    Als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen, of ingevolgde de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben gesloten, en u laat na om de gevraagde gegevens te verschaffen, dan kan het zijn dat wij niet in staat zijn om het contract uit te voeren dat wij met u hebben of met u proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u producten of diensten te leveren). In een dergelijk geval kan het zijn dat wij een product of dienst die u van ons wilt betrekken moeten annuleren en in dat geval zullen wij u daarover informeren.

    3. Hoe wij gegevens verzamelen

     Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

     Directe interactie. Het kan zijn dat u ons uw identiteit en contactgegevens geeft door het invullen van formulieren of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins (met inbegrip van gegevens die u aan onze groep van bedrijven en aan ons gelieerde bedrijven geeft). Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u deelt als u:

     • een aanvraag indient voor onze producten of diensten;
     • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
     • een verzoek doet om toezending van marketingmaterialen;
     • meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek; of
     • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

     Geautomatiseerde technologieën of interacties (cookies). Terwijl u gebruikmaakt van onze website zullen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur en uw browseractiviteiten en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

     Derden of publiekelijk toegankelijke bronnen. Wij zullen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals onze channelpartners en van openbare bronnen zoals sociale media en online netwerkplatforms of via registratie of het bijwonen van evenementen voor/bij de sector of van Optex, als hieronder nader uiteengezet:

     • Technische gegevens, profielgegevens en gebruiks-, marketing- en communicatiegegevens van onze leveranciers van analyses (zie voor meer informatie ons Cookiebeleid).
     • Identiteits- en contact-, marketing- en communicatiegegevens van publiekelijk beschikbare bronnen zoals het Britse Companies House (Handelsregister) en sociale medianetwerken evenals informatie van deelnemers aan evenementen bij Optex of de sector.

     4. Hoe wij uw gegevens gebruiken

     Wettelijke grondslag

     Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw gegevens alleen gebruiken voor bepaalde redenen en waar wij een wettelijke grondslag hebben om dat te doen. Meer in het algemeen zullen wij uw gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

     • Waar dat nodig is om ons contract uit te voeren dat wij met u gaan sluiten of hebben gesloten.
     • Waar dat nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet overstijgen.
     • Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

     In het algemeen rekenen wij niet op toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens, hoewel wij wel toestemming zullen vragen voordat wij u directe marketingberichten van derden sturen via e-mail of sms (behalve als u al een klant bent van Optex, in welk geval wij kunnen vertrouwen op de wettelijke grondslag van een legitiem belang), of waar wij cookies en andere online analysetools gebruiken (zie voor meer informatie ons Cookiebeleid). U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

     Doeleinden waarvoor wij uw gegevens zullen gebruiken

     Hieronder geven wij in de tabel een beschrijving van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en op welke wettelijke grondslag wij vertrouwen om dat te doen. Wij hebben ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn en waar ze van toepassing zijn.

     Neem er nota van dat wij uw persoonsgegevens op basis van meer dan één wettelijke grondslag kunnen verwerken afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke wettelijke grondslag die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken als er in de onderstaande tabel meer dan één grondslag vermeld wordt.

     Doel/activiteit

     Type gegevens

     Wettelijke grondslag voor de verwerking met inbegrip van legitiem belang

     Om u te registreren als nieuwe of mogelijke klant met technische of verkoopvragen.

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     Uitvoering van een contract met u en op basis van ons legitieme belang om onze klantenbasis uit te breiden.

     Om onze zakelijke activiteiten effectief te laten verlopen, met inbegrip van de verkoop van onze producten en de levering van onze diensten aan u, waaronder:

     (a) het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

     (b) het innen en verhalen van geld dat aan ons verschuldigd is

     (c) het leveren van ondersteuning bij verkoop en na aankoop

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Marketing en communicatie

     (d) Factuurgegevens

     (a) Uitvoering van een contract met u

     (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen

     (c) Op basis van onze legitieme belangen waarbij u een bestaande klant bent of met ons in contact bent geweest of op basis van toestemming die u hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen.

     Neem er nota van dat als wij vertrouwen op toestemming als een wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens, dat wij dan nooit ook op een andere wettelijke grondslag vertrouwen.

     Om onze relatie met u te onderhouden met inbegrip van:

     (a) kennisgeving aan u van veranderingen in ons Privacybeleid;

     (b) om u te vragen een beoordeling te geven of een vragenlijst in te vullen; en

     (c) om ons CRM-systeem te gebruiken.

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Profiel

     (d) Marketing en communicatie

     (a) Uitvoering van een contract met u

     (b) Vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

     (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens actueel te houden en te onderzoeken hoe klanten gebruik maken van onze producten/diensten) of op basis van toestemming die u hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen.

     Neem er nota van dat als wij vertrouwen op toestemming als een wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens, dat wij dan nooit ook op een andere wettelijke grondslag vertrouwen.

     Om u in staat te stellen om mee te doen aan een prijsvraag, wedstrijd of een vragenlijst in te vullen

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Profiel

     (d) Gebruik

     (e) Marketing en communicatie

     (a) Uitvoering van een contract met u

     (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

     Wij zullen uw gegevens verwerken voor marketing en communicatie op basis van onze legitieme belangen waarbij u een bestaande klant bent of met ons in contact bent geweest of op basis van toestemming die u hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen.

     Let op dat als wij vertrouwen op toestemming als een wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens, dat wij dan nooit ook op een andere wettelijke grondslag vertrouwen.

     Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeembeheer, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens)

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Technisch

     (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze zakelijke activiteiten, voor het voeren van een boekhouding en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in geval van bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de Groep)

     (b) Vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

     Om de content van de relevante website en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de content die wij u sturen.

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Profiel

     (d) Gebruik

     (e) Marketing en communicatie

     (f) Technisch

     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te evalueren)

     Waar wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen zullen wij dergelijke gegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming (zie ons Cookiebeleid). Let op dat onze website niet dynamisch is en niet gepersonaliseerd is op basis van het profiel van elke gebruiker en dat waar wij vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens, wij dat nooit ook zullen doen op basis van een andere wettelijke grondslag.

     Om gegevensanalyse mogelijk te maken voor de verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en uw ervaring

     (a) Technisch

     (b) Gebruik

     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het type klanten voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te evalueren).

     Waar wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen zullen wij dergelijke gegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming (zie ons Cookiebeleid).

     Om het gebruik en de prestaties van onze website te verbeteren en om onze producten en diensten verder te ontwikkelen.

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Technisch

     (d) Gebruik

     (e) Profiel

     (f) Marketing en communicatie

     Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

     Waar wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen zullen wij dergelijke gegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming (zie ons Cookiebeleid).

     Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten

     (a) Identiteit

     (b) Contactgegevens

     (c) Technisch

     (d) Gebruik

     (e) Profiel

     (f) Marketing en communicatie

     Vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

     Marketing

     Wij streven ernaar om u keuzes te bieden ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens, met name met betrekking tot marketing en advertenties. Wij hebben een Preference Center opgezet waar u bepaalde keuzes voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt bekijken en instellen en dat toegankelijk is via de link in de e-mails die u van ons krijgt.

     Aanbiedingen die u van ons krijgt

     Wij kunnen uw identiteit, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat wij denken dat u misschien wilt hebben of nodig hebt, of wat interessant voor u kan zijn. Dit dient ertoe om te beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

     U zult marketingberichten van ons ontvangen als u om informatie van ons hebt gevraagd of producten of diensten van ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketing, of als u toestemming hebt gegeven voor dergelijke marketingberichten.

     Marketing van derden

     Wij zullen om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden buiten onze groep voor marketingdoeleinden.

     Opting out (afmelden)

     U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het versturen van marketingberichten door de afmeldingslink (opt-out) in elk van de marketingberichten die aan u verstuurd worden te volgen door op de unsubscribe (afmelden) links in onze e-mails te klikken.

     Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, dan is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in verband met een aankoop, registratie van een garantie, ervaringen met producten/diensten of andere transacties.

     Cookies

     U kunt uw browser zo instellen dat alle of alleen sommige cookies worden geweigerd, of om u te laten weten wanneer websites cookies plaatsen of daar toegang toe verkrijgen. Als u cookies buiten gebruik stelt of weigert dan kan het zijn dat delen van deze website niet toegankelijk zijn of niet naar behoren functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons Cookiebeleid.

     Verandering van doelstelling

     Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden overeenstemt met de oorspronkelijke reden. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor de nieuwe doelstelling overeenstemt met de oorspronkelijke doelstelling, neem dan contact met ons op.

     Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerde doelstelling, dan zullen wij u hiervan in kennis stellen en de wettelijke grondslag uitleggen op grond waarvan wij dit mogen doen.

     Let op dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw kennis of toestemming in overeenstemming met de bovenstaande regels waar dit wettelijk vereist wordt of is toegestaan.

     5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

     5.1 Wij zullen uw gegevens alleen bewaren voor zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzameld hebben zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige, fiscale of rapportagevereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs denken dat er een kans bestaat op gerechtelijke procedures met betrekking tot uw relatie met ons.

     5.2 Om de juiste bewaartermijn van uw persoonsgegevens vast te kunnen stellen houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden niet via een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige en fiscale vereisten, of andere vereisten.

     5.3 Wij hanteren een strikt herzienings- en bewaarbeleid om aan deze verplichtingen te voldoen.

      • Als u een vragenformulier hebt ingevuld op onze website of contact met ons hebt opgenomen via andere kanalen (met inbegrip van waar u een aankoop hebt gedaan via onze channelpartners) maar niet hebt besloten om een contract met ons af te sluiten, dan zullen wij uw gegevens 12 maanden lang bewaren.
      • Als u een huidige of voormalige klant bent, dan bewaren wij uw gegevens gedurende 7 jaar vanaf de datum dat u stopt om voor ons te werken, Dit is omdat wij wettelijk verplicht zijn om informatie over onze klanten (met inbegrip van contactgegevens, identiteit, financiële en transactiegegevens) gedurende 6 jaar nadat ze niet langer klant zijn te bewaren voor belastingdoeleinden en tevens om ervoor te zorgen dat wij alle relevante informatie bewaren voor het doel van het instellen en verdedigen van juridische procedures en de periode van 7 jaar stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat wij de informatie bewaren gedurende 6 volledige belastingjaarcycli.

      5.4 In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie ‘uw wettelijke rechten’ hieronder voor meer informatie.

      5.5 In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u geassocieerd kunnen worden) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, in welk geval we dergelijke informatie zonder tijdsbeperking kunnen blijven gebruiken zonder u daarover in te lichten.

      6. Hoe wij uw gegevens kunnen delen en bekendmaken

       6.1 Voor de levering van onze producten en diensten en om de diensten uit te kunnen voeren die elke klant van ons wenst, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de partijen die hieronder genoemd worden voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel worden genoemd:

        Onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde bedrijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Europese vestigingen (Optex Technologies B.V., Optex Security France, OPTEX Security Sp. z o.o.) en ons moederbedrijf Optex Japan.

        • Onze externe dienstverleners: wij delen gegevens met externe dienstverleners die ons helpen om onze diensten te leveren door het hosten van de website, gegevensanalyse, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur.

        De externe partijen waar wij mee samenwerken zijn onder meer:

        • Spotler
        • Google Analytics
        • Microsoft Clarity
        • Verschillende logistieke partners met inbegrip van koeriersbedrijven zoals DPD, Parcel Force, DHL en TNT).

        Meer informatie over onze cookies en leveranciers van analyses wordt uiteengezet in ons Cookiebeleid.

        • Andere derden: wij kunnen gegevens delen met derden in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van ons bedrijf (met inbegrip van een eventueel faillissement of vergelijkbare procedures). Ook kunnen wij proberen om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als wordt uiteengezet in dit Privacybeleid.

        6.2 Wij kunnen ook gegevens gebruiken en bekendmaken als wij van mening zijn dat dit nodig is: (i) ingevolge de toepasselijke wetgeving; (ii) om naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen; (iii) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen; en (iv) om te voldoen aan verzoeken van de rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties.

        6.3 Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en uw gegevens behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe om uw persoonsgegeven te verwerken voor specifieke doeleinden die in overeenstemming zijn met onze instructies.

         Als u een lijst wilt van onze externe dienstverleners, neem dan contact op met onze DPO met gebruikmaking van de bovengenoemde gegevens.

         7. Internationale overdracht van uw gegevens

          Wij delen uw gegevens binnen de Optex Groep. Dit betekent dat wij uw gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk overdragen.

          Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, dus voor de verwerking van uw persoonsgegevens door hen moet u er rekening mee houden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk.

          Wanneer wij uw persoonsgegeven overdragen buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk, dan zorgen wij dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door te garanderen dat aan ten minste één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

          • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan landen waarvan erkend wordt dat zij een adequaat niveau aan wettelijke bescherming bieden. Dit is met inbegrip van de overdracht van uw persoonsgegevens tussen het EER en het Verenigd Koninkrijk.
          • Waar wij gebruikmaken van specifieke providers, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in de EER en het Verenigd Koninkrijk (ook wel bekend als de modelcontractbepalingen of het ‘UK addendum’ of de ‘UK International Data Transfer Agreement’) die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als die geboden wordt in respectievelijk de EER en het Verenigd Koninkrijk. Neem voor meer informatie contact op met onze DPO met gebruikmaking van de bovenstaande gegevens.

          Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke mechanismen die door ons gebruikt worden voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk.

          8. Hoe wij uw gegevens beschermen

           Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er zonder toestemming toegang wordt verkregen tot uw persoonsgegevens of dat ze worden bekendgemaakt, of dat ze per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of zonder toestemming worden geopend, gewijzigd of vernietigd.

           Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke reden hebben om kennis te nemen van uw gegevens. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.

           Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan te pakken en wij zullen u en de toepasselijke toezichthouder informeren wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

           9. Uw rechten

            1. Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit zijn onder meer:
            • toegang vragen tot uw persoonsgegevens;
            • correctie vragen van uw persoonsgegevens;
            • verwijdering vragen van uw persoonsgegevens;
            • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
            • beperking vragen van de verwerking uw persoonsgegevens;
            • overdracht vragen van uw persoonsgegevens; en
            • uw recht op intrekking van toestemming.

            Als u een van de bovenstaande rechten uit wilt oefenen, neem dan contact met ons op via privacy@optex-europe.com

            Gewoonlijk geen vergoeding vereist

            Gewoonlijk hoeft u geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongefundeerd is, bij herhaling gedaan wordt of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in dergelijke omstandigheden weigeren om uw verzoek uit te voeren.

            Wat wij van u nodig kunnen hebben

            Wij kunnen om specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit vast te stellen en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te verzekeren (of de uitoefening van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u nadere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie op uw verzoek te bespoedigen.

            Maximum reactietijd

            Wij proberen om binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek erg complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u daarover informeren en u op de hoogte houden.

            10. Contact

             Als u vragen of verzoeken hebt of bezorgd bent over hoe uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op via e-mail aan: privacy@optex-europe.com of stuur een brief naar het volgende adres:

             OPTEX EMEA HEADQUARTERS

             OPTEX (EUROPE) LIMITED (UK office)

             For the attention of the Privacy Team

             Unit 13 Cordwallis Park,

             Clivemont Road,

             Maidenhead,

             Berkshire,

             SL6 7BU,

             Verenigd Koninkrijk


             Cookiebeleid

             Welkom bij het Cookiebeleid van Optex.

             1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

             Dit Cookiebeleid zet uiteen hoe Optex (Europe) Limited, Optex Security B.V., OPTEX Security France, OPTEX Technologies B.V. en OPTEX Security Sp. z o.o. (samen ‘Optex’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in dit Cookiebeleid) gebruikmaken van cookies op onze websites die beschikbaar zijn op: www.optex-europe.com, www.optex-europe.com/fr, www.optex-europe.com/it, www.optex-europe.com/es, www.optex-europe.com/de, www.optex-europe.com/nl, en www.optex-europe.com/pl.

             Op al onze websites kunnen wij links geven naar andere websites die het eigendom zijn en beheerd worden door bepaalde vertrouwde derden en/of die eigendom zijn van andere leden van onze groep. Deze websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden of entiteiten van de Optex Groep kunnen ook gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën in overeenstemming met hun eigen afzonderlijke beleid waar van toepassing.

             Dit beleid moet worden gelezen in samenhang met ons Privacybeleid, dat u [hier] kunt vinden en dat uiteenzet hoe wij in het algemeen persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en informatie over hoe u contact met ons of met de toezichthoudende instanties kunt opnemen als u een klacht mocht hebben.

             2. Wat is een cookie?

              Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst (bijv. de browser of de harde schijf van uw computer, smartphone of ander elektronisch apparaat) wanneer u gebruikmaakt van onze website. Wij maken gebruik van cookies op onze website. Ze helpen ons om uw voorkeuren op te slaan, webverkeer te analyseren of webapplicaties individueel op u te laten reageren zodat we de werking van de website aan kunnen passen aan uw behoeften door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren. Sommige van deze gegevens zullen geanonimiseerd, geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij u niet als individu kunnen identificeren.

              Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, met inbegrip van een gedetailleerde lijst van de informatie over u die wij en anderen via cookies kunnen verzamelen, zie hieronder.

              3. Toestemming om cookies te gebruiken en uw instellingen wijzigen

               Wij zullen u om toestemming vragen om cookies of vergelijkbare technologieën op uw apparaat te plaatsen, behalve wanneer deze essentieel zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld CRAFT_CSRF_TOKEN, dat wordt ingesteld door de Craft CMS (Content Management Software), die gebruikt wordt voor de beveiliging van de website, (Cross-Site-verzoek fraudepreventie als er een formulier wordt ingediend) en Spotler-cookies die essentieel zijn voor het gebruik van formulieren op onze website.

               U kunt op elke gewenst moment de toestemming voor het gebruik van cookies intrekken of andere cookie-instellingen beheren door gebruik te maken van de cookie-voorkeurentool op onze website. U kunt daarmee de verschillende cookiecategorieën zien die wij gebruiken op onze website en de corresponderende schuifregelaars aanpassen afhankelijk van uw voorkeuren. Alle cookievoorkeuren kunnen worden aangepast door gebruik te maken van de cookietool op onze site, behalve voor de categorie 'strikt noodzakelijke cookies' die alleen kan worden uitgeschakeld door de voorkeuren in uw browser te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u de strikt noodzakelijke cookies via uw browser uitschakelt, bepaalde belangrijke functies van onze website (en andere websites die u bezoekt) misschien niet werken. Dat betekent dat uw gebruikservaring negatief beïnvloed kan worden en wij u misschien een functie waarom u gevraagd hebt niet kunnen leveren (zoals het invullen van informatie in een online formulier).

               4. Cookiecategorieën en hoe wij cookies gebruiken

                Wij maken gebruik van de volgende cookies en andere technologieën:

                • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Het zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om informatie in te dienen via onze website of om uw voorkeuren op te slaan.
                • Analytische/prestatie-cookies: Deze cookies stellen ons in staat om een algemeen beeld te krijgen van hoe onze website presteert in termen van statistieken, mate van betrokkenheid, relevantie van de content en gemak van navigatie. Wij gebruiken deze informatie om te helpen de functies en content van onze website te verbeteren evenals uw surfervaring, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wij vragen die u indient via onze website efficiënt in behandeling te nemen. Deze cookies kunnen door ons worden ingesteld of door externe providers wier diensten wij hebben toegevoegd aan onze webpagina's.
                • Advertentiecookies: Deze cookies kunnen zijn ingesteld door derden, zoals op sociale mediaplatforms als LinkedIn en Facebook. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel op te bouwen van uw interesses en om u relevante advertenties te laten zien op andere websites, op basis van de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat, waarbij uw bezoek aan onze website, de pagina's die u bezocht hebt en de links die u hebt gevolgd worden geregistreerd. Google Analytics bijvoorbeeld gebruikt cookies die ons in staat stellen om informatie te zien over de activiteiten van bezoekers aan onze websites en gebruikers van onze diensten, met inbegrip van het aantal keer dat een pagina bekeken werd, de bron en de tijd die op onze website werd doorgebracht. De informatie wordt gedepersonaliseerd en weergegeven als nummers, wat betekent dat ze niet kan worden herleid naar individuele personen. Om u af te melden bij Google Analytics voor alle websites, klik hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

                Cookies helpen ons om gegevens over het verkeer op een webpagina te analyseren en daarmee onze website te verbeteren om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten. De informatie wordt geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het doel van statistische analyse. 

                In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te leveren door ons in staat te stellen om te volgen welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele manier toegang tot uw computer of tot persoonlijke informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen. 

                Voor uw gemak geven wij hieronder in tabelformaat een lijst van de cookies die wij gebruiken, het doel ervan, of het noodzakelijke cookies zijn en of wij daar toestemming voor vragen en hoe lang ze actief zijn.

                Noodzakelijke cookies (wij vragen daarom geen toestemming van u voordat we deze cookies plaatsen)

                Cookies die wij gebruiken

                Soort cookie

                Naam cookie

                Looptijd cookie

                Doel

                Craft

                Noodzakelijk – (wij zullen daarom geen toestemming van u vragen voordat we deze cookie plaatsen)

                CRAFT_CSRF_TOKEN

                Sessie

                Deze cookie wordt ingesteld door de provider Craft CMS. Deze cookie wordt gebruikt voor de beveiliging van de website, d.w.z. Cross-Site-Request fraudepreventie als er een formulier wordt gebruikt.

                Spotler

                Noodzakelijk – (wij zullen daarom geen toestemming van u vragen voordat we deze cookie plaatsen)

                gf_contact

                wow.anonymousId

                wow.session

                wow.utmvalues

                wow.schedule

                wow.trackingdata

                wow.data

                Sessie

                2 jaar

                20 minuten

                20 minuten

                20 minuten

                20 minuten

                2 jaar

                Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om online formulieren te gebruiken.

                Analytische/prestatie-cookies (wij vragen toestemming van u voordat we deze cookies plaatsen)

                Spotler

                gf_contact

                wow.anonymousId

                wow.session

                wow.utmvalues

                wow.schedule

                wow.trackingdata

                wow.data

                Sessie

                2 jaar

                20 minuten

                20 minuten

                20 minuten

                20 minuten

                2 jaar

                Dit zijn cookies die gebruikt worden om de activiteiten op de website te volgen en de prestatie van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door de sessies bij elkaar te voegen om pagina's sneller en meer consistent te kunnen laden.

                Oktopost

                oktgid

                oktsid

                oktolead-001nq494n5aibzh-Url

                oktolead-001nq494n5aibzh-Country

                1 jaar

                Sessie

                1 dag

                1 dag

                Wij gebruiken Oktopost om bezoeken aan de website te volgen die afkomstig zijn van onze sociale posts op LinkedIn en Twitter. Tracking cookies worden gebruikt om de interactie te registreren met de okt.to links van deze bronnen.

                Google

                _ga_2QEHRF03YF

                _ga

                _gid

                _gat

                2 jaar

                2 jaar

                1 dag

                1 minuut

                Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers gebruikmaken van onze site. We gebruiken die informatie om rapporten op te stellen om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers aan de site, waarvandaan bezoekers naar de site gekomen zijn en de pagina's die ze bekeken hebben.

                Advertentiecookies (wij vragen toestemming van u voordat we deze cookies plaatsen)

                Linkedin

                UserMatchHistory

                lang

                bcookie

                lidc

                lang

                bscookie

                AnalyticsSyncHistory

                li_gc

                1 maand

                Sessie

                2 jaar

                1 dag

                Sessie

                2 jaar

                1 maand

                2 jaar

                Deze cookies worden geplaatst door LinkedIn om te ontdekken of iemand die een advertentie heeft gezien later een bezoek bracht aan onze site en daar actie heeft ondernomen. Op dezelfde manier kunnen partners van LinkedIn cookies gebruiken om te bepalen of een advertentie getoond is en hoe die gepresteerd heeft of om informatie te geven over de interactie die u al dan niet met de advertenties had.

                Twitter

                personalization_id

                muc_ads

                2 jaar

                2 jaar

                Twitter plaatst deze cookie om functies voor sociale media te integreren en te delen en ook om informatie op te slaan over hoe de gebruiker de website gebruikt, om te volgen en om advertenties op te richten.

                Facebook

                _fbp

                3 maanden

                Deze cookie wordt geplaatst door Facebook om advertenties te laten zien als men ofwel op Facebook is of op een digitaal platform dat door Facebook advertenties wordt aangestuurd na een bezoek aan de website.

                Clarity

                MUID

                ANONCHK

                CLID

                SM

                SRM_B

                1 jaar 24 dagen

                10 minuten

                1 jaar

                Sessie

                1 jaar 24 dagen

                Wij gebruiken Clarity om te begrijpen op welke manier gebruikers gebruikmaken van onze website. Deze cookies worden geplaatst door Microsoft Bing om unieke webbrowsers te identificeren die Microsoft sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor advertenties, site-analyses en andere activiteiten.

                5. Cookies van derden

                Functionele cookies van derden

                Wij vertrouwen op een beperkt aantal vooraf goedgekeurde externe providers om u bepaalde functies aan te kunnen bieden op onze website. Deze functies van externe providers kunnen gepaard gaan met de plaatsing van cookies van derden in uw browser. 

                De volgende tabel geeft de namen van de providers die deze functies verzorgen op onze portal en die functionele cookies van derden in uw browser kunnen plaatsen om deze functies mogelijk te maken. 

                Naam van de derde die de functionele cookies plaatst

                Link naar het Privacybeleid 

                Link naar de opt-out (indien beschikbaar) 

                Craft

                https://craftcms.com/privacy

                Spotler

                https://spotler.co.uk/privacy

                Deze cookies van derden zijn het eigendom van de externe providers en vallen buiten het verantwoordelijkheidsbereik van Optex. Omdat de externe providers die in de tabel hierboven vermeld worden op elk gewenst moment hun algemene voorwaarden, privacybeleid, cookiebeleid enz. kunnen wijzigen, adviseren wij u om het beleid van deze externe providers regelmatig direct te raadplegen via de links die wij hierboven hebben weergegeven. 

                Niettegenstaande het bovenstaande hebt u te allen tijde de keuze om elke keer dat u de website bezoekt de cookies van deze derden te weigeren als onderdeel van de schuifregelaar 'Functionele Cookies' onder het Cookies Control pictogram in de linker of rechter bovenhoek van elke pagina op de portal. 

                6. Hoe alle cookies uit te schakelen en de consequenties daarvan

                 U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren (of te wissen) via de instellingen van uw browser. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar gewoonlijk kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren als u dat wilt. Let op dat als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen, sommige onderdelen van onze website of onze diensten mogelijk niet helemaal werken zoals ze bedoeld zijn.

                 7. Contact met ons opnemen

                 Als u vragen hebt of als u zich zorgen maakt over dit Cookiebeleid of de informatie die wij over u bewaren, neem dan contact met ons op via e-mail op: privacy@optex-europe.com of schrijf ons op het volgende adres:

                 OPTEX EMEA HEADQUARTERS

                 OPTEX (EUROPE) LIMITED (UK office)

                 Ter attentie van het Privacy Team

                 Unit 13 Cordwallis Park,

                 Clivemont Road,

                 Maidenhead,

                 Berkshire,

                 SL6 7BU,

                 Verenigd Koninkrijk

                 8. Veranderingen in dit beleid

                  Dit Cookiebeleid werd gepubliceerd op [9 augustus 2022] en werd voor het laatst bijgewerkt in juli 2022.

                  Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd herzien. Als wij dat doen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door middel van deze pagina. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de laatste versie die van kracht is.