Jeśli przekażesz nam bardziej szczegółowe informacje na temat swojego zastosowania (plany, zdjęcia, schematy) oraz pożądanego poziomu ochrony, nasz zespół będzie mógł doradzić Ci, jak rozplanować instalację.

Nie, nasze czujki działają jako urządzenia peryferyjne, które wykrywają czyjąś obecność w strefie detekcji. Do połączenia i sterowania naszymi czujkami w celu stworzenia systemu ochrony przed intruzami potrzebna jest centrala alarmowa.

Nie, czujki PIR wykrywają różnicę pomiędzy temperaturą tła a temperaturą przemieszczającego się człowieka, zarówno gdy różnica ta jest dodatnia, jak i ujemna. W ciągu dnia temperatura w mieszkaniu może osiągać 50-60 stopni Celsjusza, podczas gdy ciało ludzkie utrzymuje ją na poziomie 30 stopni Celsjusza. Ta 20-stopniowa różnica jest więcej niż wystarczająca do wykrycia obecności intruza.

Nasze moduły PEU EOL mogą być stosowane w następujących czujkach: FMX, CDX, VXI, VXS, BXS i WXI.

Konieczne będzie użycie nadajnika i odbiornika. Polecamy nadajniki i odbiorniki Inovonics. Jeśli jednak posiadasz system Texecom Premier Elite, potrzebny będzie nadajnik BGR-01 z obsługą funkcji Ricochet.

Tak, wszystkie nasze zewnętrzne bariery są standardowo wyposażone w zestawy do montażu na słupie okrągłym o średnicy: dla serii SL 34-48 mm, dla serii AX 32-48 mm.

Montaż na słupie o przekroju prostokątnym można wykonać tak samo jak montaż na ścianie.

Kluczowym elementem skutecznego, aktywnego systemu sygnalizacji włamania i napadu jest odpowiednie ustawienie barier. Niewłaściwe pozycjonowanie nadajnika i odbiornika może prowadzić do poważnych zakłóceń środowiskowych, szczególnie w przypadku mgły i światła słonecznego, a to ryzyko wzrasta, gdy bariery są oddalone od siebie o 100 lub 200 metrów.

W kontekście montażu kolumn na obwodzie, często mylnie zakłada się, że powinny być one ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni. W rzeczywistości taki kąt może ograniczać widoczność sygnału ze względu na krawędź kolumny. Dlatego nasz zespół techniczny rekomenduje montowanie kolumn pod kątem 45 stopni względem podłoża, co poprawia widoczność sygnału z bariery wewnątrz kolumny i zapewnia instalatorowi większą swobodę ustawienia.

Zasada ta dotyczy również instalacji obudowy montowanej bezpośrednio do podłoża. Należy wykopać w ziemi kwadrat pod kątem 45 stopni, aby zamontować wspornik naziemny. Dla osiągnięcia optymalnych efektów, nasz zespół techniczny zaleca użycie regulowanej płyty montażowej TW SSL, zaprojektowanej specjalnie dla serii Smart Line Beam. Smart Line można zamocować na TW SSL, a następnie zatrzasnąć płytę na kolumnie bariery. Metoda ta ułatwia dokładne wyrównanie, umożliwiając regulację płyty w górę lub w dół w rowkach, co pozwala na precyzyjne ustawienie na żądanej wysokości.


Bariery mogą pracować w zakresie napięć od 10,5 VDC do 30 VDC. W przypadku podłączenia do systemu sygnalizacji włamania wystarczy napięcie 12 VDC. Jeśli jednak używasz podgrzewacza do barier (HU-3), będziesz potrzebował zasilania 24 VDC. Nasze bariery bezprzewodowe wymagają 2 lub 4 baterii litowych 3,6 V.

Nie, chyba że urządzenie jest zainstalowane na płaskiej powierzchni.

Wysokość instalacji wynosi od 0,80 m do 1,2 m. Dotyczy to wszystkich urządzeń serii BX. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zainstalować czujkę na wysokości od 0,09 do 1 m.

Tak, zasięg detekcji można ustawić całkowicie niezależnie dla każdej strony, na przykład na 3,5 m detekcji po lewej stronie i 12 m po prawej.

Czujka BXS zawiera cztery piroelementy, po dwa z każdej strony (lewa-prawa), co w praktyce oznacza dwie czujki w jednej.

Dodanie naszych zewnętrznych czujek PIR do bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania jest bardzo proste. Nasze czujki zasilane bateryjnie mają wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić większość uniwersalnych nadajników. Ponieważ nasze czujki są bardzo niskoprądowe, nadajnik i czujnik mogą być zasilane z tych samych baterii. Obejrzyj nasz film instruktażowy.

Paski maskujące są dostarczane w zestawie z naszymi czujkami wysokiego montażu, takimi jak produkty serii HX i QXI. Pozwalają one na maskowanie pojedynczych fragmentów obszaru detekcji poprzez umieszczenie odpowiedniego paska na wewnętrznej stronie soczewki. Zatrzaski utrzymujące soczewkę na miejscu znajdują się na górze, dole, z lewej i prawej strony soczewki. Soczewkę można łatwo zdjąć, odblokowując wszystkie zatrzaski kciukiem lub śrubokrętem, a następnie delikatnie ją wypychając.

Czego należy unikać

Dostarczone paski maskujące są wykonane ze specjalnego materiału i docięte do określonego kształtu w celu dokładnego przesłonięcia powierzchni soczewki. W celu zakrycia soczewki nie należy używać żadnego innego kleju ani nie należy rozpylać farby na powierzchni soczewki. Spowoduje to utratę gwarancji.

Podczas maskowania części obszaru detekcji należy uważać, aby nie doprowadzić do powstania martwych punktów w kluczowych miejscach.

Model QXI-DT zawiera funkcje zabezpieczenia przed przesłonięciem dla montażu wysokiego, wykorzystując moduł mikrofal dla wykrycia prób przesłonięcia czujki, szczególnie w wypadku, gdy system jest rozbrojony.

  1. Najpierw wykrywa PIR
  2. Mikrofale odbierają silny sygnał w ciągu 10-30 sekund od pierwszego wykrycia PIR
  3. Brak wykrycia PIR w ciągu 10-30 sekund
  4. Generowany jest sygnał usterki

W przypadku montażu na wysokości od 2,2 do 2,7 m czujka zapewnia wielopoziomową detekcję,
umożliwiając ignorowanie niewielkich zwierząt. W otoczeniu, w którym obecne są większe zwierzęta, czujkę można zamontować na wysokości od 0,8 do 1,2 m tworząc strefę dla zwierząt.

Strefę dla zwierząt uzyskuje się poprzez przesunięcie korpusu w dół i podniesienie lustra. Dla poprawnego działania strefy dla zwierząt czujka QXI powinna być zamontowana na wysokości od 0,8 do 1,2 m. W innym wypadku czujka nie wykryje człowieka.

Modele QXI zasilane bateryjnie (QXI-R, QXI-RDT) mają wystarczająco duże tylne obudowy, aby pomieścić większość nadajników. Maksymalne wymiary nadajników powinny wynosić: 90 mm (długość) x 50 mm (szerokość) x 30 mm (głębokość). Tylna część obudowy QXI ma wewnątrz przyklejone podkładki mocujące, które zabezpieczają nadajnik we właściwym miejscu.

Po dostosowaniu zasięgu detekcji należy zamknąć pokrywę czujki, aby uruchomić tryb automatycznego testu przejścia, podczas którego należy przejść przez obszar detekcji w ciągu trzech minut. Wskaźnik LED czujki zamiga w przypadku wykrycia osoby i zgaśnie, gdy osoba nie będzie wykrywana, pozwalając na sprawdzenie prawidłowego dostosowania obszaru detekcji.

Pełna instrukcja: Jak wykonać test przejścia czujek WXS i BXS


Promień wykrywania czujek VXI można ustawić na 12 m, 8,5 m, 6 m, 5,5 m lub 2,5 m, aby dostosować urządzenie do konfiguracji obiektu. Czujka jest też wyposażona w zestaw fabrycznie przyciętych szablonów zakrywających, które pozwalają na modyfikację obszarów detekcji i skupianie się na konkretnych kontrolowanych punktach.

Ważne jest, aby upewnić się, że czujka VXI została prawidłowo zamontowana w zakresie od 0,8 do 1,2 m, jeżeli zostanie zamontowana niżej lub wyżej, nie będzie prawidłowo wykrywała. Po zakończeniu procesu montażu można wyregulować dolny pyroelement w zakresie od 1 do 5, aby dopasować go do wymaganego obszaru detekcji. Zasięg czujki może być regulowany w zakresie od 2,5 do 12 metrów.

Należy pamiętać, że każda instalacja jest inna, dlatego po zamontowaniu czujki należy przeprowadzić test przejścia, aby upewnić się, że wykrywa ona to, co powinna.

Maksymalny obszar detekcji czujki VXI to kąt 90 stopni, obejmujący 12 metrów. Do czujki VXI dołączony jest zestaw 5 rodzajów naklejek maskujących. Po wybraniu i przyklejeniu odpowiedniej do warunków otoczenia naklejki, czujka VXI przestaje alarmować w miejscach, które mogą powodować uciążliwe alarmy, takich jak publiczne przejścia.

Seria REDSCAN jest kompatybilna zarówno z PoE, jak i PoE+, a maksymalny pobór mocy wynosi 6 Watów.

Tak, obudowa może zostać pomalowana. Podstawa i pokrywy boczne mogą zostać pomalowane tak, aby pasowały do instalacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Stanowczo odradzamy próby samodzielnego malowania czujek.

Normalna temperatura pracy REDSCAN Pro wynosi od -20 do +60 stopni. Z opcjonalnym akcesorium RLS-LWVH, czujki REDSCAN Pro mogą pracować w ekstremalnym środowisku do -40 stopni.

Należy pamiętać, że podczas używania podgrzewanej soczewki do poziomu 3 (-30 stopni) może być ona zasilana przez PoE+, na poziomie 4, REDSCAN PRO będzie wymagał zewnętrznego zasilania DC, aby rozmrozić soczewkę w temperaturze -40 stopni.

Tak, ale należy pamiętać, że kształt strefy detekcji dla każdego REDSCAN Pro jest prostokątny, więc tworzyłby kwadrat 100 m x 100 m, a nie okrągły obszar wykrywania.

Nie ma maksymalnej wysokości, REDSCAN Pro można zamontować wysoko na budynku, aby chronić ściany, elewację i okna. Należy pamiętać, że długość strefy wykrywania będzie taka, jak określono w zakresie wykrywania. W trybie pionowym głowica detektora powinna być skierowana w dół do podłoża.

W przypadku detekcji pionowej minimalna wysokość montażu REDSCAN Pro wynosi 4 metry od podłoża, niezależnie od tego, czy detektor jest zamontowany wewnątrz czy na zewnątrz.

W przypadku detekcji poziomej wszystko zależy od zastosowania, jeśli celem jest wykrywanie osób chodzących po ziemi lub płaskich dachach, czujnik należy zamontować tak, aby rejestrował obraz między biodrem a ramieniem.

Detekcja będzie mniej dokładna. Upewnij się, że SIP nie jest zainstalowany wyżej niż na zalecanej wysokości 4 m.

Modele SIP3020/4010/404 wymagają zasilania 11-16 V DC lub 22-26 V AC. Napięcie 12 V DC jest stosowane tylko w modelach SIP3020 CAM DN.

Tak, SIP-HU może być używany w następujących modelach: SIP-3020, SIP-3020/5, SIP-4010, SIP-4010/5, SIP-404, SIP-404/5, SIP-5030 i SIP-100.

Nie, narzędzia konfiguracyjne są dostępne do zakupu oddzielnie pod kodem produktu SIP-AT.

Seria FlipX zastąpi większość naszych starszych wewnętrznych czujek PIR, jak pokazano poniżej (niektóre zostały już wycofane):

FLX-S-ST zastąpi modele: EX-35, RX-40QZ FX-40, FX-40D, RXC-ST

FLX-S-DT zastąpi modele: MX-40QZ, MX-40PT, RXC-DT

FLX-A-AM zastąpi model CDX-AM, CDX-NAM

FLX-A-DAM zastąpi model CDX-DAM

Tak, po zamontowaniu, głowica REDSCAN Pro może być obracana, aby dopasować się do wymaganego kąta. Głowica może obracać się w górę/dół o 95 stopni i na boki o 5 stopni. W ustawieniach oprogramowania zmień kierunek pochylenia REDSCAN Pro na automatyczny.