Dla operatorów kolejowych i metra kluczowe jest analizowanie i ocenianie każdego aspektu infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Każda część, od hali dworcowej, przez hol i perony, aż po tory, niesie ze sobą unikalne wyzwania, które wymagają identyfikacji i odpowiednich działań zapobiegawczych.

Zabezpieczenie tuneli kolejowych to priorytet, jako że stanowią one miejsce podwyższonego ryzyka dla życia ludzkiego. Bezpieczeństwo przejazdów kolejowych to kolejny, bardzo istotny obszar wymagający starannej analizy w celu uniknięcia potencjalnej katastrofy. Istnieje jednak szereg działań, które operatorzy mogą podjąć, oraz inteligentne technologie detekcji, które można wykorzystać, aby zaradzić wspomnianym problemom i chronić osoby postronne przed nieszczęśliwymi wypadkami (jakie często osoby te same powodują).

Ochrona życia

Każdego roku w samej Europie kilkaset osób ginie wskutek wypadku z udziałem pociągu. Dane z 2018 r. pochodzące z badań zleconych przez Eurostat* (urząd statystyczny Unii Europejskiej) wskazują, że osoby nieuprawnione, które znalazły się na terenach kolejowych, stanowiły ponad 60% spośród 885 śmiertelnych ofiar wypadków kolejowych. Jest to zatem główna przyczyna śmiertelnych wypadków na kolei. Wejście nieuprawnionej osoby do tunelu zwielokrotnia i zwiększa do maksimum ryzyko potrącenia przez pociąg, co związane jest z brakiem widoczności i niewielką ilością przestrzeni w tunelach.

Trudno zrozumieć powody, dla których ktoś chciałby znaleźć się w tunelu kolejowym. Taka osoba może udać się tam z zamiarem zdemolowania infrastruktury lub mienia. Osoba ta może być motywowana także przypływem adrenaliny lub rzuconym przez kogoś wyzwaniem. Niestety, istnieją również przypadki, w których ktoś chce w ten sposób odebrać sobie życie. Niezależnie od przyczyny, wykrycie obecności takich osób jest absolutnie konieczne, aby operator kolejowy mógł uniknąć potencjalnej tragedii.

Wykrywanie intruzów wewnątrz tuneli

Precyzyjne wykrycie osoby wchodzącej do tak ciemnego i problematycznego otoczenia to trudne zadanie, a poziom jego złożoności rośnie, gdy w tym samym czasie do tunelu wjeżdżają i wyjeżdżają pociągi. Temu wyzwaniu można sprostać, korzystając z rozwiązania łączącego innowacyjne detektory laserowe – np. takie, w których zastosowano technologię LiDAR firmy OPTEX REDSCAN Pro – z analityką danych i odpowiednio dopasowanym algorytmem detekcji.

Inteligentna analiza danych z detektorów

Tunele kolejowe i tunele metra to zamknięte przestrzenie, sprzyjające odbijaniu się fal dźwiękowych; miejsca te są ciemne i często wilgotne. Warunki oświetlenia nie mają wpływu na działanie detektorów laserowych, co czyni je rozwiązaniem idealnym do tego rodzaju zastosowań. Ponadto detektory LiDAR firmy OPTEX wyposażone są w funkcję analizy środowiska, co umożliwia im dostosowanie strefy detekcji, automatyczne adaptowanie się do zmian oraz informowanie systemu zabezpieczeń o potencjalnych zakłóceniach, jak np. zabrudzenie soczewki. Taka funkcja „kontroli stanu technicznego” zapewnia komfort użytkownikom systemu zabezpieczeń.

Detektory laserowe z serii REDSCAN Pro analizują rozmiar i odległość wykrywanych obiektów, co oznacza, że śledzą je w obrębie obszaru detekcji i rozpoznają zależność między rozmiarem obiektu a jego odległością od detektora. Daje to możliwość precyzyjnej detekcji obiektu określonych rozmiarów zarówno oddalonego, jak i znajdującego się blisko detektora. W przypadku tunelu oznacza to np. możliwość odróżnienia osoby od pociągu.

Dynamiczne filtrowanie zdarzeń

Seria REDSCAN Pro i REDSCAN mini-Pro, umożliwia tworzenie alarmów opartych na określonych kryteriach lub algorytmie detekcji.

Alarmy mogą występować w przypadku wykrycia celu w kolejnych strefach lub w wielu strefach jednocześnie. Jedną ze stref można skonfigurować jako „strefę oceny”, a drugą jako „strefę alarmową”. Dzięki tej funkcji czujka REDSCAN Pro generuje inteligentne alarmy dynamicznie, śledząc stan zarówno „strefy oceny”, jak i „strefy alarmowej”.

Prawidłowo działająca detekcja nieuprawnionego wejścia do tunelu musi ignorować pociągi, wykrywając osoby, a funkcję tę spełnia specjalnie opracowany algorytm. Jeśli ruchomy obiekt wielkości pociągu znajdzie się w tunelu, alarm nie zostanie wygenerowany. Jeśli jednak do tunelu wejdzie obiekt wielkości człowieka, nawet gdy równocześnie będzie wjeżdżał pociąg, osoba ta zostanie wykryta, co spowoduje załączenie alarmu.

Bezpieczny transport z REDSCAN Pro


Zastosowanie dynamicznego filtrowania zdarzeń w aplikacji mającej na celu wykrywanie nieupoważnionej osoby w tunelu (instalacja pionowa)

Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

Dane Eurostatu* z 2018 roku pokazują, że zdarzenia na przejazdach kolejowych stanowią drugą najczęstszą przyczynę (29%) śmiertelnych wypadków kolejowych. Laserowe systemy detekcji takie jak LiDAR REDSCAN firmy OPTEX zostały pomyślnie zastosowane i wdrożone w wielu obiektach kolejowych, w tym ponad 400 przejazdach – od Szkocji aż po południowe wybrzeże Anglii (dla spółki Network Rail).

Chociaż nadrzędnym celem tych rozwiązań jest zapewnienie większego bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, pomagają one również organom ścigania w sytuacjach, gdy nieostrożni kierowcy powodują szkody, próbując „ominąć” szlabany lub przejeżdżając przez przejazd bezpośrednio za innym pojazdem. Dzięki integracji czujek LiDAR z systemami telewizji dozorowej operatorzy mogą „obejrzeć” przebieg zdarzenia, unikając poważnego wypadku i ostrzegając zawczasu maszynistę nadjeżdżającego pociągu. Uzyskane w ten sposób obrazy mogą być wykorzystane w późniejszym postępowaniu przeciwko osobie kierującej pojazdem, która naruszyła przepisy.

Precyzyjna detekcja

Szlabany na przejeździe kolejowym mogą stanowić przeszkodę dla pieszych lub rowerzystów, próbujących przedostać się między nimi, np. prowadząc wózek dziecięcy lub rower. Zaawansowane możliwości technologii LiDAR w zakresie detekcji oznaczają, że możliwe jest wykrycie każdej osoby lub obiektu uwięzionego lub uchwyconego między szlabanami. Parametry detekcji czujki LiDAR można ustawić nawet na wykrywanie najmłodszych dzieci lub młodych osób kładących się na torach „dla żartu” lub bawiących się w „kto pierwszy stchórzy”.

Układ sygnalizacji informuje system LiDAR, gdy przejazd kolejowy jest aktywny, a system detekcji skanuje obszar przejazdu znajdujący się między szlabanami. Jeśli przejazd jest "czysty" lub jeżeli na przejeździe nie znajdują się żadne osoby lub inne obiekty, semafor zmienia kolor na zielony, a pociąg może bezpiecznie przejechać. W przypadku wykrycia obiektu bariery unoszą się, umożliwiając pieszemu lub pojazdowi opuszczenie monitorowanego obszaru zanim będzie możliwy przejazd pociągu.

Jeśli obiekt jest nieruchomy, a system wykona trzy cykle detekcji, możliwe jest wysłanie komunikatu ostrzegającego maszynistę i nakazującego mu jazdę z prędkością nieprzekraczającą ośmiu kilometrów na godzinę w celu rozpoznania obiektu, który znalazł się na torach.

RLS-50100V, czujka LiDAR dalekiego zasięgu, stanowiąca część zgodnej z profilem S standardu ONVIF serii REDSCAN Pro, zapewnia dużą dokładność wykrywania intruzów i poruszających się obiektów w polu 50 m x 100 m, bez jakichkolwiek luk i przy zachowaniu stałej rozdzielczości detekcji niezależnie od odległości. Produkt jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię OPTEX i pozwala uzyskać doskonałe parametry detekcji niezależnie od zmian oświetlenia, temperatury i innych czynników środowiskowych, co czyni go najlepszym rozwiązaniem dla terenów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.